Frank Schneider als predikant verbonden aan NGK Breukelen

| 2014-07-12
  • Jaargang 58
  • nummer 14
BREUKELEN – Op 1 juni werd kandidaat Frank Schneider als predikant verbonden aan de NGK Breukelen. De dienst werd geleid door ds. Ad van der Dussen, terwijl ds. Gerrit Zwarts, emeritus predikant van de NGK Breukelen, de bevestigingspreek hield naar aanleiding van Jezus’
woord uit Johannes 14:6: ‘Ik ben de weg.’

Johannes 14:6 is een nederig, een majesteitelijk en een persoonlijk woord, aldus ds.
Zwarts. Een nederig woord: over een weg wordt gelopen en hij wordt vertrapt, met alle pijn en moeite van dien.
Zo is het met Jezus gegaan, toen Hij de weg ging en was om ons bij God te brengen.
Wie zijn dienaar wil zijn en predikant wil worden, moet ook bereid zijn die nederige weg te gaan.
Jezus als de Weg is ook een majesteitelijk woord, dat spreekt van macht en heerschappij.
Niet nadenken, stilte of meditatie brengt je tot God, maar het geloof in Christus alleen.
Tot slot is het een persoonlijk woord: Jezus wijst ons niet de weg, gaat ons niet voor op de weg, maar is zelf de weg. Christus verkondigen is dus ook weten tot Wie je moet gaan. Geen Christusverkondiging zonder leven uit Hem en vertrouwen in Hem.

Volgen of afhaken
De tekst voor de intredepreek was Johannes 6:68-69.
Ds. Schneider zette daarin centraal dat Jezus’ woorden onder de mensen ook scheiding brengen, zoals blijkt in de eerdere verzen van Johannes 6. Het leven van Jezus zet ook ons leven op een tweesprong, waar we moeten kiezen: Willen we Jezus volgen of haken we af? Aanvaarden we zijn levensweg van overgave voor ons of struikelen we erover?
In alle tegenwerpingen die Jezus krijgt van zijn omstanders doet Hij echter niets aan zijn woorden af. Hij is het brood dat leven geeft, en daar kunnen we niet om heen. Wij worden geroepen om met Petrus de identiteit van Jezus te erkennen en in Hem de weg naar het verzadigde leven te zien: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat u de heilige van God bent.’ Na de dienst werd de nieuwe predikant toegesproken door Ad van der Dussen (namens de NGP), ouderling Beekhuis (namens de regio Utrecht), pastor Jos van Os (als vertegenwoordiger van de RKK en het pastoresconvent uit Breukelen) en Sjoerd Meijer (voorzitter van de kerkenraad). Het koor Credo uit Apeldoorn, waar Frank Schneider voorheen dirigent van was, zong hem toe.

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief