Korte berichten

| 2014-07-12
  • Jaargang 58
  • nummer 14

Mutaties Infoboekje

NGK Breukelen
Ds. F. Schneider, Mecklenburgstraat 36, 3621 GP Breukelen, 0346 215196.

NGK Zeist
Ds. H. de Jong, nieuw adres: Noord-Houdringelaan 104, 3722 BV BILTHOVEN, 030 6922537 hdejong@empred.nl.

Regio Noord
Regioscriba, nieuw e-mailadres: regionoord7@gmail.com.

Beëindiging beroepbaarstelling

De regio Dordrecht heeft besloten de beroepbaarstelling van ds. J.W. Ploeg niet te verlengen, nu de daarvoor geldende termijn van twee jaar is afgelopen. Daarom is hij per 29 juni geen predikant meer in de NGK. Wel heeft hij met ingang van die datum voor twee jaar preekconsent gekregen, mede voor zijn werkzaamheden in de NGK Leerdam.


Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief