Wereldverbeteraars (1)

Embert Messelink (Interview) | 2014-09-20
  • Jaargang 58
  • nummer 17

Waar wereldproblemen zijn, daar zijn ook wereldverbeteraars. Maar maakt het allemaal uit? Het ene probleem is nog niet opgelost of het andere doemt alweer op. Waarom dan toch de handen uit de mouwen steken? Opbouw vroeg het aan vier wereldverbeteraars.

Wie ben je?
‘Embert Messelink, getrouwd met Petra, drie kinderen, lid van de NGK Amersfoort-Zuid.’

Wat doe je en waar?
‘Ik ben directeur van A Rocha Nederland, een beweging van christenen die enthousiast zijn over Gods schepping en zich inzetten voor het behoud ervan. A Rocha is een internationale beweging. In Nederland vormen we een netwerk van lokale groepen die met behulp van de kerken/christenen natuurgebieden adopteren en daar al het nodige vrijwilligerswerk uitvoeren: vogel- en planteninventarisatie, maar vooral heel veel praktisch natuurbeheer (knotten, zagen, planten, hooien), om de diversiteit in deze gebieden in stand te houden.’

Hoe is dat ooit begonnen?
‘Ik leerde A Rocha in 2003 kennen in Frankrijk, waar we een veldstudiecentrum hebben. Het bracht voor mij twee werelden bij elkaar: die van geloof en die van mijn fascinatie voor natuur. Door die twee met elkaar te verbinden, is mijn geloof praktischer en rijker geworden. God is op elk moment van mijn leven relevant: als ik in de kerk zit, maar ook als ik met mijn eten bezig ben, met mijn afval, mijn auto en zeker ook als ik in de natuur rondloop en geniet. Deze aarde is Gods aarde; wat ik ermee doe, is deel van mijn geestelijk leven.’

Welk probleem heb je kunnen oplossen?
‘Misschien vooral het probleem dat er in de kerken altijd betrekkelijk weinig aandacht is geweest voor de zorg voor de schepping. Door mijn werk voor A Rocha ontmoet ik soms mensen die ooit de kerk zijn uitgestapt omdat het er nooit over onze omgang met de aarde ging. Dat zit me dwars, waarschijnlijk vooral omdat ik vind dat ze een punt hebben.’

Wat is compleet mislukt?
‘We wilden in Nederland een A Rocha-centrum beginnen. Een studiecentrum dat praktisch onderzoek en natuurbescherming uitvoert. Zo werkt A Rocha in een aantal landen. We hebben verschillende plekken serieus onderzocht, maar het is niet gelukt. Er was een moment dat we dachten: zou het nog wat worden met A Rocha in Nederland? Toen hebben we de koers ingezet om te werken met lokale groepen die (natuur)gebieden adopteren. En er ging een deur open: er zijn nu elf van deze groepen actief. Zij organiseren meer dan zestig natuurwerkdagen per jaar, en ook nog eens een kleine veertig andere activiteiten.’

Wat geeft je hoop?
‘Het feit dat God deze aarde redt. Dat maakt dat we ons niet verbeten maar ontspannen kunnen inzetten voor de zorg voor de schepping.’

Wat maakt je boos of moedeloos?
‘Christenen die zeggen dat God de aarde wel nieuw maakt, en dat dat bij ons dus geen prioriteit moet hebben. Hoe kun je dat zeggen als je tegelijk gelooft dat God heel de schepping vanuit zijn liefde heeft gewild? Dan maak je de boel toch niet kapot? Het leven met God is geen keuzemenu. Hij wil heel ons hart, heel ons leven. Alle aspecten tellen mee. Zeker ook het leven met zijn schepping.’

Welke bijbeltekst reist met je mee?
‘Kolossenzen 1:15-20. Een prachtige tekst over Jezus als middelpunt van de hele schepping. Hij is gekomen om in alles vrede te brengen. Ik geloof dat dat ook geldt voor onze verstoorde relatie met de schepping.’

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief