Alpha: 'Missionair zijn wordt steeds meer gemeengoed'

Arnoud Drop | 2014-10-18
  • Jaargang 58
  • nummer 19
Wereldwijd wordt in 167 landen de Alpha-cursus gegeven. 24 miljoen mensen hebben de cursus inmiddels gevolgd. In Nederland waren dat er in de afgelopen 16 jaar maar liefst 220.000. De cursus heeft een grote impact. ‘Niet alleen mensen, maar ook kerken zijn veranderd’, zegt Arnoud Drop, directeur van Alpha Nederland. ‘Missionair zijn wordt steeds meer gemeengoed.’

Als het aan Alpha ligt, hebben in 2020 wereldwijd minimaal 100 miljoen mensen een Alpha-cursus gevolgd. Het onderliggende verlangen: iedereen de kans bieden om God te leren kennen. ‘Alpha is in de afgelopen decennia een bruikbaar, relevant en eigentijds middel gebleken om zoekers naar zingeving kennis te laten maken met het christelijke geloof’, zegt Arnoud Drop. ‘Duizenden mensen zijn tot geloof gekomen via Alpha, doordat lokale kerken het middel inzetten om geloof, plezier en vriendschap op een laagdrempelige manier met elkaar te verbinden.’

Beeldcultuur
Vanuit Driebergen ondersteunt Alpha Nederland als landelijke organisatie de teams die de cursussen geven. Regelmatig worden de Alpha-producten vernieuwd, om te blijven aansluiten bij deze tijd. Drop: ‘In de afgelopen weken hebben we bijvoorbeeld de Alpha Youth Film Series gelanceerd, een professioneel geproduceerde serie van twaalf Alpha-praatjes. De jongeren van nu worden regelmatig jongeren van de “beeldcultuur” genoemd. Daar kunnen we van alles van vinden, maar we hebben het bij Alpha gezien als een kans en er met de Film Series op ingespeeld. We merken nu al dat het voor cursusleiders een schot in de roos is. Het wordt met de Film Series op de beamer nog makkelijker om een cursus te geven, aan huis of in je kerk. De komende jaren willen we ook voor andere Alpha-varianten eigentijdse Film Series gaan uitbrengen. Daarnaast staat er voor september 2015 een wereldwijde promotiecampagne op de agenda.’

Ouder-kindrelaties
Naast de Alpha-cursus geeft Alpha Nederland ook relatiecursussen uit. De Marriage Course en de Premarriage Course zijn cursussen waarin stellen samen in gesprek gaan. Zij investeren zo in een duurzame relatie of bereiden zich hierop voor.
Hiernaast wordt momenteel gewerkt aan de uitrol van de Parenting Course, een nieuwe cursus rondom opvoeding. ‘Ook deze cursus sluit aan bij behoeften in de maatschappij’, zegt Drop. ‘Wat zou het mooi zijn als de kerken hiermee naar buurthuizen en scholen gaan om mee te bouwen aan duurzame ouder-kindrelaties in hun omgeving!
Laten we daarom als NGK en Alpha de handen ineen (blijven) slaan om onze omgeving te bereiken en het goede nieuws royaal te delen.’

Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws over Alpha Nederland op www.alphanederland.org.

Arnoud Drop is sinds juni 2014 directeur van de Stichting Alpha Nederland. Arnoud (30) is getrouwd met Tanya, die hij zes jaar geleden op een Alpha-conferentie in Siberië heeft ontmoet. Samen hebben zij een zoon, Micha (1). Arnoud is lid van de NGK Maassluis en daar actief betrokken als ouderling, met als speciaal aandachtsgebied ‘Evangelisatie & Internationale Betrekkingen’.

Alpha Nederland is uitgever van diverse cursussen: Alpha in verschillende contexten, (Pre)Marriage Course, Worship Central Course en komend jaar ook de Parenting Course en de Prayer Course. De cursussen worden in bijna alle denominaties gegeven. In de afgelopen jaren zijn tachtig NGK-gemeentes verbonden met het werk van Alpha Nederland.

Gebedspunten
Bid voor:
• de honderden Alpha-cursussen die nu draaien, dat cursisten aangeraakt worden door God en hun leven aan Hem overgeven;
• de teams, dat zij zich gesterkt weten in de boodschap dat, naast hun goede werk, alles uit handen gegeven mag worden (1 Korintiers 2:1-5);
• voldoende creativiteit, wijsheid en middelen op het landelijk . kantoor om het werk voort te zetten en het land te bereiken.

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief