Author Anko Oussoren

Anko Oussoren is adviseur bij het Praktijkcentrum van de GKv.

Jeugdwerk Laten we jongeren helpen hun emoties te herkennen en hen leren om te gaan met de verschillende emoties. (beeld Prochkailo/iStock)
0

In de animatiefilm Inside Out krijgen we een inkijkje in het hoofd van een jong meisje. Een prachtige film om met jongeren te bekijken, om samen te bespreken hoe we God kunnen eren met onze emoties.

Reportage Het gaat er niet om het evangelie op een simplistische manier te verpakken, maar je moet worden meegenomen en uitgedaagd, zeggen de jongeren. (beeld lvdesign77/iStock)
0

Hoe kijken jongeren naar de zes principes van Growing Young? We gaven negen jongeren een samenvatting van het boek en vroegen hun om te reageren. Wat herkennen ze? Wat niet? Welke kenmerken zijn voor hen het belangrijkste?

Jeugdwerk (beeld Tom Keenan/Lightstock)
0

Wat zijn we eigenlijk aan het doen in het jeugdwerk? En hoe kunnen we het jeugdwerk in de gemeente het beste aanpakken? In dit artikel willen we een matrix bieden om daar eens kritisch naar te kijken, omdat dat kan helpen om het jeugdwerk te integreren in het geheel van de kerk.

Jeugdwerk Jongeren vinden het lastig om open te zijn, zetten via sociale media een positief beeld van zichzelf neer en worstelen ondertussen met eenzaamheid.
0

Van jeugdwerkers wordt verwacht dat ze een relatie aangaan met jongeren. Maar wat betekent dit eigenlijk, hoever gaat dat en hoe wordt je als jeugdwerker zelf gevoed? Dergelijke vragen staan centraal op de jeugdleidersconferentie van 2018.

Jeugdwerk Er voor elkaar zijn kan heel klein, bijvoorbeeld door boodschappen te doen voor iemand die slecht ter been is. (beeld Daisy-Daisy/iStockphoto)
0

Mark (21) is vol enthousiasme aan zijn studie Godsdienst Pastoraal Werk begonnen en hij wil zich graag inzetten voor de kerk. We praten over wat hem drijft, wat hij ziet als hij naar de kerk kijkt en wat zijn droom is voor de kerk. ‘Wat zou het mooi zijn als we leren om gavengericht te werken in de gemeente.’

Jeugdwerk (beeld Tom Keenan/Lightstock)
0

Tijdens een BBQ, de officiële afsluiting van het seizoen, praat ik met de jongeren en begeleiders van een mentorgroep die twee jaar lang met elkaar hebben opgetrokken. Samen kijken we terug op hun ervaringen. ‘In het begin hebben we nog wel een boekje aangeschaft, maar daar kunnen we niet mee omgaan.’

Jeugdwerk De kerk zou volgens de twintigers een plek moeten zijn waar je je hart kunt delen, en ook je spullen. Een plek met eten en drinken voor iedereen. Zelfs een plek waar je je fiets kunt laten repareren. (beeld anatols/iStock)
0

Twintigers beseffen heel goed dat ze niet in hun eentje kunnen geloven, maar velen voelen zich in de kerk niet gezien. Ze vinden er geen antwoorden op hun vragen en raken vaak teleurgesteld in de kerk. Op het event ‘Hier ben ik!’ bleek dat twintigers vooral behoefte hebben aan ontmoeting, ruimte voor twijfel en de kerk als een plek om je leven te delen.

Jeugdwerk De film The Fault in Our Stars werd als metafoor gebruikt om te wijzen op de onvoorwaardelijke liefde van God voor mensen. (beeld uit de film)
0

Wat spreekt jongeren aan? Wat vinden zij belangrijk en hoe ervaren zij het bijwonen van een christelijke activiteit? Drie meiden reflecteren op een bijeenkomst die ze bezochten waar het evangelie zichtbaar werd gemaakt aan de hand van een film. Het ging om de film The Fault in our Stars, over twee jonge kankerpatiënten die steun vinden bij elkaar.

Jeugdwerk Het is de bedoeling dat er op de een of andere manier een echte ontmoeting plaatsvindt met degene die wordt geholpen. (beeld Highwaystarz-Photography/iStock)
0

We leren het beste door te doen. Dat geldt ook voor het diaconaat. Diaconaal leren is een vorm van ervaringsleren. Maar hoe geef je dat handen en voeten in het jeugdwerk? Door jongeren hun diaconale leerervaringen te laten delen. De jeugdgroep kan daarvoor een goede plek zijn.

Jeugdwerk Door jongeren actief te betrekken bij het diaconaat kunnen ze geloofservaringen opdoen die verder gaan dan geloofsbeleving. Op de foto jongeren uit de GKv Balkbrug die via Present actief zijn. (beeld GKv Balkburg)
0

Veel jongeren missen de verbinding tussen het geloof en de kerk en hun dagelijks leven. Diaconaat kan voor jongeren één van de sleutels zijn om die verbinding te leggen, zodat het geloof en de Bijbel betekenis krijgen in hun leven van elke dag.