Author Anko Oussoren

Anko Oussoren is adviseur bij het Praktijkcentrum van de GKv.

Jeugdwerk De gefragmenteerde samenleving is voor jongeren een versterkende factor in de ontwikkelingsfase waarin ze zitten.
0

Jongeren beleven het leven gefragmenteerd. Hun leven speelt zich af in verschillende rollen, binnen verschillen groepen in een netwerkcultuur. Ze vormen zelf een constant middelpunt, terwijl de omgeving verandert. Gebeurtenissen zien ze vooral als losstaande situaties en ze zoeken naar een manier om daarmee om te gaan. Hoe kunnen we hen helpen om de juiste verbindingen te maken?

Jeugdwerk 020528 Jeugdwerk foto a girl-925284
0

Eén van de grootste veranderingen in het leven van tieners van de afgelopen tien jaar is de opmars van internet. Jongeren van nu willen altijd toegang hebben tot internet. Volwassenen reageren daar vaak negatief op, maar is dat wel terecht?

Jeugdwerk Hun unieke persoonlijkheid moet op de een of andere manier vorm krijgen en dat kan tot gevolg hebben dat jongeren gaan shoppen bij allerlei subculturen.
0

Goed jeugdwerk sluit aan bij de actuele (jongeren)cultuur en de specifieke ontwikkelingsfase van de deelnemers. In een aantal afleveringen brengen we enkele ontwikkelingsfases van jongeren in kaart, zodat we het jeugdwerk beter op de verschillende groepen kunnen afstemmen. In deze aflevering: de tieners in de leeftijd van 15 tot 19 jaar.

Jeugdwerk Een groot deel van de jongeren zegt meer te zien, horen of voelen dan ‘normaal’ is.
0

Kinderen en jongeren hebben een groeiende behoefte aan verbondenheid en gemeenschapszin, maar ze bezoeken niet vaker kerkelijke activiteiten. Hoe kunnen we deze ontwikkeling een plek geven in het jeugdwerk?

Jeugdwerk 010737 Focusdiensten
0

De klacht dat kerkdiensten niet goed aansluiten bij jongeren en dat jongeren daardoor steeds minder vaak komen, zal velen bekend in de oren klinken. De GKv Hardinxveld-Giessendam bedacht een oplossing: focusdiensten. Gemeentelid en jeugdwerker Anko Oussoren vertelt over dit nieuwe initiatief.

Opinie Jongeren zijn christelijke nomaden, die ronddwalen zonder zich te binden aan een kerk. Geloven is voor hen een spirituele 			zoektocht. (beeld Andrew)
0

Voor in de kerk belijdenis doen van je geloof, dat hoort er toch gewoon bij? Toch staan niet alle jongeren daar vandaag de dag om te springen. Hoe komt dat? En wat doen we ermee?