Author Anko Oussoren

Anko Oussoren is adviseur bij het Praktijkcentrum van de GKv.

Jeugdwerk Er voor elkaar zijn kan heel klein, bijvoorbeeld door boodschappen te doen voor iemand die slecht ter been is. (beeld Daisy-Daisy/iStockphoto)
0

Mark (21) is vol enthousiasme aan zijn studie Godsdienst Pastoraal Werk begonnen en hij wil zich graag inzetten voor de kerk. We praten over wat hem drijft, wat hij ziet als hij naar de kerk kijkt en wat zijn droom is voor de kerk. ‘Wat zou het mooi zijn als we leren om gavengericht te werken in de gemeente.’

Jeugdwerk (beeld Tom Keenan/Lightstock)
0

Tijdens een BBQ, de officiële afsluiting van het seizoen, praat ik met de jongeren en begeleiders van een mentorgroep die twee jaar lang met elkaar hebben opgetrokken. Samen kijken we terug op hun ervaringen. ‘In het begin hebben we nog wel een boekje aangeschaft, maar daar kunnen we niet mee omgaan.’

Jeugdwerk De kerk zou volgens de twintigers een plek moeten zijn waar je je hart kunt delen, en ook je spullen. Een plek met eten en drinken voor iedereen. Zelfs een plek waar je je fiets kunt laten repareren. (beeld anatols/iStock)
0

Twintigers beseffen heel goed dat ze niet in hun eentje kunnen geloven, maar velen voelen zich in de kerk niet gezien. Ze vinden er geen antwoorden op hun vragen en raken vaak teleurgesteld in de kerk. Op het event ‘Hier ben ik!’ bleek dat twintigers vooral behoefte hebben aan ontmoeting, ruimte voor twijfel en de kerk als een plek om je leven te delen.

Jeugdwerk De film The Fault in Our Stars werd als metafoor gebruikt om te wijzen op de onvoorwaardelijke liefde van God voor mensen. (beeld uit de film)
0

Wat spreekt jongeren aan? Wat vinden zij belangrijk en hoe ervaren zij het bijwonen van een christelijke activiteit? Drie meiden reflecteren op een bijeenkomst die ze bezochten waar het evangelie zichtbaar werd gemaakt aan de hand van een film. Het ging om de film The Fault in our Stars, over twee jonge kankerpatiënten die steun vinden bij elkaar.

Jeugdwerk Het is de bedoeling dat er op de een of andere manier een echte ontmoeting plaatsvindt met degene die wordt geholpen. (beeld Highwaystarz-Photography/iStock)
0

We leren het beste door te doen. Dat geldt ook voor het diaconaat. Diaconaal leren is een vorm van ervaringsleren. Maar hoe geef je dat handen en voeten in het jeugdwerk? Door jongeren hun diaconale leerervaringen te laten delen. De jeugdgroep kan daarvoor een goede plek zijn.

Jeugdwerk Door jongeren actief te betrekken bij het diaconaat kunnen ze geloofservaringen opdoen die verder gaan dan geloofsbeleving. Op de foto jongeren uit de GKv Balkbrug die via Present actief zijn. (beeld GKv Balkburg)
0

Veel jongeren missen de verbinding tussen het geloof en de kerk en hun dagelijks leven. Diaconaat kan voor jongeren één van de sleutels zijn om die verbinding te leggen, zodat het geloof en de Bijbel betekenis krijgen in hun leven van elke dag.

Jeugdwerk De gefragmenteerde samenleving is voor jongeren een versterkende factor in de ontwikkelingsfase waarin ze zitten.
0

Jongeren beleven het leven gefragmenteerd. Hun leven speelt zich af in verschillende rollen, binnen verschillen groepen in een netwerkcultuur. Ze vormen zelf een constant middelpunt, terwijl de omgeving verandert. Gebeurtenissen zien ze vooral als losstaande situaties en ze zoeken naar een manier om daarmee om te gaan. Hoe kunnen we hen helpen om de juiste verbindingen te maken?

Jeugdwerk 020528 Jeugdwerk foto a girl-925284
0

Eén van de grootste veranderingen in het leven van tieners van de afgelopen tien jaar is de opmars van internet. Jongeren van nu willen altijd toegang hebben tot internet. Volwassenen reageren daar vaak negatief op, maar is dat wel terecht?

Jeugdwerk Hun unieke persoonlijkheid moet op de een of andere manier vorm krijgen en dat kan tot gevolg hebben dat jongeren gaan shoppen bij allerlei subculturen.
0

Goed jeugdwerk sluit aan bij de actuele (jongeren)cultuur en de specifieke ontwikkelingsfase van de deelnemers. In een aantal afleveringen brengen we enkele ontwikkelingsfases van jongeren in kaart, zodat we het jeugdwerk beter op de verschillende groepen kunnen afstemmen. In deze aflevering: de tieners in de leeftijd van 15 tot 19 jaar.