Author Embert Messelink

Embert Messelink is zelfstandig tekstschrijver.

Interview Bart Nitrauw: ‘Wat mij betreft mogen de kerken in morele en ethische zin wel wat meer piketpaaltjes slaan.’ (beeld Jaco Klamer)
0

Als bestuurder van jeugdhulporganisatie SGJ maakte Bart Nitrauw mee wat zich allemaal in christelijke gezinnen afspeelt. Hij waardeert de huidige openheid in gezinnen, maar waarschuwt voor de zuigkracht van de cultuur. Echt onbevangen in de wereld leven, gaat wat hem betreft niet. ‘Ik kijk geestelijk naar de werkelijkheid. En dat levert permanent spanning op.’ In de loop van dit jaar dient zijn pensioen zich aan. Een persoonlijk gesprek met Nitrauw, tegenwoordig directeur jeugdbescherming bij het Leger des Heils.

Interview Kees de Ruijter: 'We hebben verwaarloosd om de onderlinge verbondenheid en de verbondenheid met Christus in onze geloofspraktijk tot uitdrukking te brengen.' (beeld Jaco Klamer)
0

Onverbondenheid. Is dat de wortel van veel kerkelijke conflicten en wrijvingen? En is verbonden zijn dus huiswerk voor iedere gelovige? Deze woorden vallen in elk geval herhaaldelijk in gesprek met de Kamper emeritus hoogleraar Kees de Ruijter en Arine Brouwer, coach, trainer en voormalig lid van de Vertrouwens- en Adviescommissie van de NGK.

Interview Johan Schaeffer: ‘Zodra zaken in de kerk op scherp komen te staan, zijn Saphia en ik alleen maar gericht op het bewaren van de harmonie. Uit pure benauwdheid: het zal toch niet weer…’ (beeld Jaco Klamer)
0

Vader Schaeffer was predikant en maakte drie kerkscheuringen mee. Bij de laatste vluchtte hij letterlijk weg. Johan Schaeffer, zijn zoon, werd ook predikant, maar de kerkscheuring in de jaren zestig betekende het einde van zijn studie aan de Theologische Universiteit in Kampen. Kleinzoon Herman Schaeffer volgde in de voetsporen van vader en opa, maar legde na veel spanningen zijn ambt neer.

Interview (beeld Rogier Bos)
0

Ik ontmoet Martine Vonk in haar nieuwe huis. Een huis vol idealen. In deze Houtense ecowijk gaan ecologie (warmtepomp, zonnepanelen) en gemeenschapsleven (gezamenlijke achtertuin en gemeenschapshuis) hand in hand. Op tafel ligt haar nieuwe boek Genieten van genoeg. Zowel de verhuisplannen als het boek waren al ver op streek toen bleek dat ze ongeneeslijk ziek is.

Wandelen met God Boeren raken vervreemd van hun eigen land, als verre ambtenaren beslissen dat het onder water wordt gezet om ‘vogeltjesland’ te worden. (beeld drbob97/Flickr)
0

Af en toe kan ik me knap vervreemd voelen van het land waar ik woon. Soms heeft dat letterlijk te maken met wat we met dat land – de grond – doen.

Interview Dolf te Velde: 'Het belangrijkste is de kern van het koninkrijk: als we verloren zijn in zonde en schuld, bevrijdt Christus ons.' (beeld Sijmen Reehoorn)
0

Over gebedsgenezing zijn christenen sterk verdeeld. Dat geldt ook voor de theologen onder hen. Sommigen zien een directe lijn van Jezus’ genezingen naar de opdracht van de kerk vandaag. Voor anderen zijn genezingswonderen vooral iets uit de tijd van het Nieuwe Testament. OnderWeg ging met twee theologen op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten.

Interview Robert Roth: 'We hebben als kerken een grote uitdaging om jonge 			mensen vast te houden in de gemeente.' (beeld Jaco Klamer)
1

Robert Roth (GKv) draait er niet omheen: ‘Ik heb een radicale visie op kinderen aan het avondmaal. Kinderen horen er helemaal bij, ook als hun geloof zich nog niet persoonlijk heeft ontwikkeld.’ Hij gaat in gesprek met Kees de Groot (NGK). Een gesprek tussen twee theologen die tegenovergestelde standpunten hebben, intens naar elkaar luisteren, elkaar scherp bevragen en samen verder willen komen.

Interview Almatine Leene: ‘Ik merk dat veel jonge christenen moeite hebben om met Bijbelse paradoxen te leven.’
0

Heeft de kerk van de toekomst het helemaal gehad met vastomlijnde ideeën, dogma’s en leerstellingen? Vraag het twee – niet geheel willekeurig gekozen – theologen en ze wijzen dat resoluut van de hand. ‘Gereformeerde kerken moeten vanuit hun dogmatische kracht evenwicht brengen. Dat is hard nodig.’

Wandelen met God Onze plaats in Gods wereld kennen, dat betekent dat we weten hoe klein we zijn. (beeld StockSnap)
0

Elk jaar na de zomervakantie spreken we met elkaar over onze vakantie-ervaringen. Vaak komt dan het volgende zinnetje terug, bijvoorbeeld als mensen in de Alpen hebben gewandeld of andere indrukwekkende landschappen hebben verkend: ‘Je merkt weer hoe nietig we als mensen zijn.’ We hebben zulke ervaringen nodig om onze plek in de schepping te kennen.

Wandelen met God In de tuin staat een plantje dat alles te maken heeft met de God die binnen wordt grootgemaakt. (beeld Bart Wullings/Buiten-Beeld)
0

De laatste tijd ben ik in de ban van een klein plantje met een bijzondere schoonheid. Een bloemetje met zes langgerekte, gele blaadjes in stervorm. Op een rank steeltje strekken de bloemblaadjes zich uit naar de hemel. Het is niet alleen het uiterlijk, maar ook het verhaal erachter dat me fascineert. In al zijn kleinheid looft hij de schepper.