Author Maarten Boersema

Maarten Boersema is fotograaf, tekstschrijver en predikant.

Reportage Wie kan ons meer over God vertellen? Die vraag van enkele asielzoekers in Burgum was aanleiding voor de GKv Noardburgum om verschillende activiteiten op te zetten, waaronder een Bijbelklas tijdens de middagdienst. (beeld Stichting Gave)
0

Kerk en vluchteling: het thema hoeft niet op afstand te blijven. In de levens van sommige gemeenten en gemeenteleden komt het indringend dichtbij. Een inkijk in vier initiatieven waarmee binnen de GKv en de NGK handen en voeten wordt gegeven aan het omzien naar de vreemdeling.

Trefpunt 'We moeten in de kerk leren hoe we op lokaal niveau, in onze eigen straat, tot zegen kunnen zijn', zegt Gerard Vrooland (beeld www.pand33.nl)
0

Landelijke samensprekingen zijn goed, maar de lokale gemeente is uiteindelijk de plek waar het gebeurt, zei predikant Jasper Klapwijk in de vorige editie van Trefpunt. Met het oog op die opmerking nu een gesprek met straatpastor Gerard Vrooland. ‘We moeten in de kerk leren hoe we op lokaal niveau, in onze eigen straat, tot zegen kunnen zijn.’

Reportage Stille tijd op de zeedijk bij Blije. (beeld uit het fotoproject 'Blije Kerk' van Maarten Boersema)
0

Kerk zijn op het platteland is een thema dat attentie verdient in ons nadenken over de toekomst van de kerk. Een urgent thema, want krimp en vergrijzing stellen veel plattelandskerken voor vragen.

Trefpunt De Bijbel is boek van het verbond: verbonden met God en elkaar lezen en gebruiken we de Bijbel in de concrete situaties van het leven. (beeld PierreSelim / CC BY 3.0)
0

De Generale Synode van Ede (GKv) heeft besloten dat de contacten met de NGK zullen overgaan van gesprekken naar samensprekingen met het oog op kerkelijke eenheid. Er is overeenstemming bereikt in de gesprekken over hermeneutiek, waardoor de belemmering is weggenomen die er was vanwege het besluit van de NGK om de ambten voor zusters open te stellen. Betekent dat nu vrij baan voor de samensprekingen?

Trefpunt Gemeenteleden van beide kerken ontmoeten elkaar tijdens een gezamenlijk startweekend. (beeld Edwin Poot)
0

Door heel het land werken NGK- en GKv-gemeenten samen. Hoe komt deze samenwerking tot uitdrukking? En moet dat er per se toe leiden dat ze ooit één gemeente worden? In Zoetermeer is dat niet het geval. De NCGK (circa 560 leden) werkt daar vruchtbaar samen met de GKv (circa 400 leden), zonder dat een fusie in beeld is.

Trefpunt De GKv Neede.
0

Door heel het land werken NGK- en GKv-gemeenten samen. Welke gedachte zit er achter deze samenwerkingen? Hoe komt de samenwerking tot uitdrukking? En is men van plan om ooit één gemeente te worden? In dit artikel bespreken we dergelijke vragen aan de hand van de praktijk in Neede. Daar werkt de NGK (circa 100 leden) samen met de GKv (circa 160 leden).

Reportage Het tienjarige traject van geloofsonderwijs
is vijf jaar geleden geïntroduceerd en werkt naar ieders
tevredenheid. (beeld Cees Folkerts)
0

Ja zeggen tegen God, dat is in wezen de kern van belijdenis doen. In veel kerken vindt dat vaak plaats rond Pinksteren, nadat jongeren een aantal jaren catechisatie hebben gevolgd. In de GKv Assen-Zuid is dat anders. Daar kun je op elk moment in het jaar en op iedere leeftijd belijdenis doen. ‘Ons pleidooi is om meer te rekenen met Gods leiding in je leven.’

Reportage 010116 Nijkleaster_2
0

Hinne Wagenaar en Sietske Visser droomden al lange tijd van een protestants klooster in het weidse landschap van Fryslân. Een plek waar gelovigen op adem kunnen komen. In Nijkleaster wordt hun droom langzaam werkelijkheid. Maarten Boersema nam er een kijkje.