Author OnderWeg

Nieuws GKV c
0

De GKv-gemeenten van Driesum en Dokkum fuseren tot één gemeente. Daartoe hebben de kerkenraden na overleg met de gemeenten en met instemming van de classis besloten.

Nieuws ngk-gkv
0

De samenwerking tussen GKv en NGK op landelijk niveau wordt steeds intensiever. Op een reeks werkvelden komen het GKv-deputaatschap en de NGK-commissie met één rapport voor de landelijke kerkelijke vergaderingen en willen ze vanuit een gemeenschappelijke visie en werkaanpak als één GKv/NGK-commissie verder.

Nieuws Jan Haveman.
0

Op 15 juli is ds. Jan Haveman, predikant van de GKv Emmen, overleden. Hij was al geruime tijd ernstig ziek en ging in verband daarmee kortgeleden met emeritaat. Jan Haveman is 53 jaar geworden.

Nieuws kruis-2
0

Op 15 juli is ds. Kor Muller (71), emeritus predikant van de NGK Rijsenhout, na een ernstige ziekte overleden. Hij diende vanaf 1977 de NGK Alkmaar in combinatie met de NGK Zaanstreek-Centrum, vanaf 1982 de NGK Heerenveen en vanaf 2004 tot zijn emeritaat in 2013 de NGK Haarlemmermeer OZ, later NGK Rijsenhout.

Nieuws diaconaal-steunpunt
0

Per 1 april 2019 zijn het Diaconaal Steunpunt (GKv/NGK) en het Missionair Steunpunt (NGK) geïntegreerd tot één informatie- en inspiratieplatform. Het nieuwe platform gaat NGK- en GKv-gemeenten ondersteunen in diaconaal-missionaire processen en projecten en bij kerkplanting.

1 2 3 4 5 32