Author OnderWeg

Nieuws ngk-gkv
0

Op 7 en 8 februari gaan de leden van de GKv-synode (GS) en de Landelijke Vergadering (LV) van de NGK samen aan slag: eerst in een retraite, vervolgens in een bespreking van het rapport van de regiegroep over het eenwordingsproces van beide kerken.

Nieuws GKV c
0

De GKv-gemeenten van Driesum en Dokkum fuseren tot één gemeente. Daartoe hebben de kerkenraden na overleg met de gemeenten en met instemming van de classis besloten.

Nieuws ngk-gkv
0

De samenwerking tussen GKv en NGK op landelijk niveau wordt steeds intensiever. Op een reeks werkvelden komen het GKv-deputaatschap en de NGK-commissie met één rapport voor de landelijke kerkelijke vergaderingen en willen ze vanuit een gemeenschappelijke visie en werkaanpak als één GKv/NGK-commissie verder.

1 2 3 4 5 32