Author Rob van Houwelingen

Rob van Houwelingen is hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit in Kampen en lid van de brede redactie van OnderWeg.

Opinie (beeld Africa Studio/Shutterstock)
1

Leven we in de eindtijd? Veel christenen stellen zich die vraag, omdat de recente ontwikkelingen in de wereld ons steeds meer beangstigen. Maar wat verstaan we precies onder de eindtijd? Deel één van een tweeluik.

Thema-artikelen Zijn alle godsdiensten als de drie ringen in het toneelstuk Nathan de 			Wijze van Lessing: niemand weet wat de echte ring met wonderkracht 			is? Of heeft één van de ringen een inscriptie met de waarheid? (beeld Luba V Nel/Shutterstock)
0

Het is een populaire gedachte: laten we elkaars religie respecteren en onze waarheidsclaims opgeven. Maar het evangelie heeft een heel andere boodschap. Het evangelie spreekt over één weg naar redding. Eén naam.

Opinie Wat zijn heiligen? Mensen waar de zon doorheen schijnt! (beeld Dawid Lech/Shutterstock)
0

De meeste christenen zullen zichzelf niet gauw als ‘heilige’ betitelen. Toch spreekt de Bijbel herhaaldelijk van Gods heiligen; eerst met betrekking tot de Israëlieten, later als aanduiding van de eerste christenen. Deel twee van een tweeluik over ons, heiligen.

Opinie (beeld lassedesignen/Shutterstock)
0

De meeste christenen zullen zichzelf niet gauw als ‘heilige’ betitelen. Toch spreekt de Bijbel herhaaldelijk van Gods heiligen; eerst met betrekking tot de Israëlieten, later als aanduiding van de eerste christenen. Deel één van een tweeluik over ons, heiligen.

Opinie Is conditietraining verspilde energie? (beeld RyanMcGuire/Pixabay.com)
0

‘Oefen u in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst’, schrijft Paulus in 1 Timoteüs 4:7b-8 (NBG-vertaling 1951). Anders gezegd: we kunnen beter ophouden te sporten. Of toch niet?

Opinie (beeld Hebi652)
0

Waarom heten christenen christenen? De ontstaansgeschiedenis van de term biedt een perspectief dat ver afstaat van de beelden en associaties die onze naam vandaag de dag oproept.

Opinie (beeld Hebi652)
0

Waarom heten christenen christenen? De ontstaansgeschiedenis van de term biedt een perspectief dat ver afstaat van de beelden en associaties die ‘onze naam’ vandaag de dag oproept.

Achtergrond (beeld Geralt/Pixabay.com)
0

Tweeduizend jaar geleden waarschuwde Paulus de rijken van deze wereld niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in rijkdom te stellen. Het was alsof hij moderne bankiers toesprak… Toch geldt deze boodschap niet alleen voor bankiers.

Opinie ‘Ik ben de weg.’ (beeld Johanne de Heus)
0

In den beginne heetten christenen nog geen christenen, maar ‘aanhangers van de Weg’. Hun pad door die eerste dagen van het christendom is een bron van inspiratie voor christenen van nu, die nog altijd hetzelfde spoor volgen, op weg naar het koninkrijk.