Author Rob van Houwelingen

Rob van Houwelingen is hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit in Kampen en lid van de brede redactie van OnderWeg.

Thema-artikelen 062010 THEMA Beschouwing beeld1(1)
0

Over de apocriefe boeken zegt de Nederlandse Geloofsbelijdenis in artikel 6: de kerk mag deze boeken wel lezen en ervan leren. Een mooi voorbeeld om te lezen en van te leren biedt het boek Tobit, waarin de aartsengel Rafaël optreedt. Rob van Houwelingen volgt het verhaal.

Opinie (beeld Thed André)
0

De aartsengel Michaël geldt als patroonheilige van Zwolle; de Grote of Sint Michaëlskerk is aan hem gewijd. Op het torentje van het portaal waakt hij al eeuwenlang, om de stad te beschermen tegen het kwaad.

Opinie 060906 THEMA beschouwing foto1
0

Wat weten wij uit de Bijbel over engelen? En hoe komt het dat wij zo weinig engelen zien, vergeleken met de Bijbelse tijd? Rob van Houwelingen gaat op zoek naar antwoorden. ‘Met een gesloten wereldbeeld kijken we niet verder dan onze menselijke horizon. Dan zijn die engelen misschien wel om ons heen, maar hebben wij ze niet in de gaten.’

Opinie (beeld Ari/Lightstock)
0

Heel soms gebeurt het. Iemand spreekt over jou een woord van de Heer uit. En jij moet zelf maar beoordelen of dit een profetie uit de hemel voor jou zou kunnen zijn. Vreemd, vindt Rob van Houwelingen. Een gave van de Geest kan per definitie niet verkeerd uitpakken. Wat wordt dan bedoeld met ‘het onderscheiden van geesten’ in 1 Korintiërs 12:10 en 14:29?

Achtergrond (beeld Pearl/Lightstock)
0

Nieuwtestamenticus Rob van Houwelingen schreef een hervertelling van het paasverhaal vanuit Johannes 20:18, waarin Maria Magdalena uitroept: ‘Ik heb de Heer gezien!’

Eyeopener (beeld Rob van Houwelingen)
0

Johannes 3:16 staat onbetwistbaar boven aan de top tien van meest geliefde Bijbelteksten. Het is de tekst waarnaar het meest verwezen wordt op internet. Een Bijbelstudie van Rob van Houwelingen.

Blog Blog Rob van Houwelingen
0

In veel GKv-gemeenten wordt naar aanleiding van het synodebesluit om de vrouw in het ambt toe te laten nagedacht over omgaan met de Bijbel. Dat zouden alle kerken en geloofsgemeenschappen moeten doen, vindt Rob van Houwelingen.

Eyeopener (blueenayim/iStock)
0

Waarom zou een stad Mozes nodig hebben? Met ‘Mozes’ is dan niet zozeer de Bijbelse persoon bedoeld; zijn naam staat voor de Thora en in bredere zin voor de Hebreeuwse Bijbel als geheel.

Opinie Misschien beseffen juist schippers hun afhankelijkheid, aangezien ze leven in weer, wind en water. (beeld S.J. de Waard/Wikimedia Commons)
0

De onder moslims veelgebruikte uitdrukking insjallah is tegenwoordig vermoedelijk bekender dan de christelijke tegenhanger Deo volente. In het dagelijks spraakgebruik van moslims is insjallah veel meer ingeburgerd dan Deo volente bij de meeste christenen. Rob van Houwelingen onderzoekt de betekenis van Deo volente voor ons.

Opinie Petrus en Paulus in discussie over de tafelgemeenschap tussen Joodse en niet-Joodse christenen. (beeld Mikhail Zahranichny/Shutterstock)
0

In vrijwel iedere brief van Paulus wordt de gemeente aan wie hij schrijft opgeroepen de eenheid te bewaren en elkaar te verdragen. Blijkbaar waren er nogal wat verschillen binnen de apostolische kerk. Hoe bewaarde men de eenheid in al die verscheidenheid? En welke weg wijst het Nieuwe Testament inzake omgaan met diversiteit in de kerk?

1 2 3