Author Rob van Houwelingen

Rob van Houwelingen is hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit in Kampen en lid van de brede redactie van OnderWeg.

Achtergrond (beeld Pearl/Lightstock)
0

Nieuwtestamenticus Rob van Houwelingen schreef een hervertelling van het paasverhaal vanuit Johannes 20:18, waarin Maria Magdalena uitroept: ‘Ik heb de Heer gezien!’

Eyeopener (beeld Rob van Houwelingen)
0

Johannes 3:16 staat onbetwistbaar boven aan de top tien van meest geliefde Bijbelteksten. Het is de tekst waarnaar het meest verwezen wordt op internet. Een Bijbelstudie van Rob van Houwelingen.

Blog Blog Rob van Houwelingen
0

In veel GKv-gemeenten wordt naar aanleiding van het synodebesluit om de vrouw in het ambt toe te laten nagedacht over omgaan met de Bijbel. Dat zouden alle kerken en geloofsgemeenschappen moeten doen, vindt Rob van Houwelingen.

Eyeopener (blueenayim/iStock)
0

Waarom zou een stad Mozes nodig hebben? Met ‘Mozes’ is dan niet zozeer de Bijbelse persoon bedoeld; zijn naam staat voor de Thora en in bredere zin voor de Hebreeuwse Bijbel als geheel.

Opinie Misschien beseffen juist schippers hun afhankelijkheid, aangezien ze leven in weer, wind en water. (beeld S.J. de Waard/Wikimedia Commons)
0

De onder moslims veelgebruikte uitdrukking insjallah is tegenwoordig vermoedelijk bekender dan de christelijke tegenhanger Deo volente. In het dagelijks spraakgebruik van moslims is insjallah veel meer ingeburgerd dan Deo volente bij de meeste christenen. Rob van Houwelingen onderzoekt de betekenis van Deo volente voor ons.

Opinie Petrus en Paulus in discussie over de tafelgemeenschap tussen Joodse en niet-Joodse christenen. (beeld Mikhail Zahranichny/Shutterstock)
0

In vrijwel iedere brief van Paulus wordt de gemeente aan wie hij schrijft opgeroepen de eenheid te bewaren en elkaar te verdragen. Blijkbaar waren er nogal wat verschillen binnen de apostolische kerk. Hoe bewaarde men de eenheid in al die verscheidenheid? En welke weg wijst het Nieuwe Testament inzake omgaan met diversiteit in de kerk?

Opinie De komst van de heilige Geest laat zien dat het messiaanse tijdperk is 			aangebroken. (beeld Bernardo Ramonfaur/Shutterstock)
0

Leven we in de eindtijd? Veel christenen stellen zich die vraag, omdat de recente ontwikkelingen in de wereld ons steeds meer beangstigen. Maar wat verstaan we precies onder de eindtijd? Deel twee van een tweeluik.

Opinie (beeld Africa Studio/Shutterstock)
1

Leven we in de eindtijd? Veel christenen stellen zich die vraag, omdat de recente ontwikkelingen in de wereld ons steeds meer beangstigen. Maar wat verstaan we precies onder de eindtijd? Deel één van een tweeluik.

Thema-artikelen Zijn alle godsdiensten als de drie ringen in het toneelstuk Nathan de 			Wijze van Lessing: niemand weet wat de echte ring met wonderkracht 			is? Of heeft één van de ringen een inscriptie met de waarheid? (beeld Luba V Nel/Shutterstock)
0

Het is een populaire gedachte: laten we elkaars religie respecteren en onze waarheidsclaims opgeven. Maar het evangelie heeft een heel andere boodschap. Het evangelie spreekt over één weg naar redding. Eén naam.

1 2