Author Arie Kok

Arie Kok is journalist en tekstschrijver.

Interview Thijs Tromp: ‘Wat mij ontroert, is dat de trouw van mensen vaak in zo’n schril contrast staat tot wat ze ervoor terugkrijgen.’ (beeld Gert Büchner)
0

‘Trouw vinden we vaak maar een lastig thema,’ zegt Thijs Tromp, bijzonder hoogleraar diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. ‘Trouw is het sluitstuk van een bekend riedeltje: eerst is er verliefdheid, wat schitterend is; dan komt liefde, ook mooi; en als de liefde dooft, dan rest de trouw. Dan wordt het bikkelen: trouw óndanks moeilijkheden. Daar krijgen we maar moeilijk warme gevoelens bij.’

Achtergrond Marc ten Brinke (links) en Dick Westerkamp delen open en eerlijk hun visie op gendertransitie. (beeld Arie Kok)
2

‘Er wordt ons een genderideologie opgelegd, met kwetsbare mensen als excuus.’ In zijn column in OnderWeg (5 januari 2019) windt ds. Dick Westerkamp er geen doekjes om. ‘Het snijden in gezonde lichamen is een dwaalweg.’ Marc ten Brink uit ‘t Harde, pastor van gelovige transgenders, voelde zich onaangenaam getroffen. De twee gaan in gesprek.

Interview (beeld Valentina Photos/Shutterstock)
0

Echte liefde is ten diepste onvoorwaardelijk, zoals de liefde van ouders voor hun kinderen. Maar soms wordt die liefde zwaar op de proef gesteld en sta je voor onmenselijke keuzes. Bijvoorbeeld als je zoon een misstap begaat die zijn sporen trekt door het gezin. Of als je kind zo veel zorg nodig heeft dat die jou helemaal opeist en de andere kinderen eronder lijden.

Interview Annette van der Laan: 'Wie zijn wij om de zondaar niet te vergeven? Ik denk dat God het gezegend heeft dat ik besloten heb om mijn man trouw te blijven.’ (beeld Jaco Klamer)
0

‘Predikant zijn is meer dan een baan.’ Annette van der Laan weet waar ze over praat. Haar man Peter is zes jaar geleden afgezet als predikant. Eerder dit jaar publiceerde een christelijke krant haar hartenkreet ‘De domineesvrouw’. Als ex-predikantsvrouw roept ze op tot meer begrip en veiligheid in de gemeente.

Interview Dicky Nieuwenhuis: ‘Ik heb altijd een sterke drive gehad om ergens voor te gaan.’
0

‘Zullen we afspreken op Utrecht Centraal?’ Het is typerend voor Dicky Nieuwenhuis (44): een mens onderweg, met een open blik. Als ze al grote woorden spreekt, is de relativering nooit ver weg. Bij ontwikkelingsorganisatie Woord en Daad was ze boegbeeld naar de reformatorische achterban. Na een kort politiek intermezzo zet ze zich nu bij het Liliane Fonds in voor de gehandicapte medemens wereldwijd.

Interview Samer Younan: 'Jezus' leven is onze wet. Hij is ons voorbeeld, ook als 			het gaat om geweld. Hij leert ons een andere, vreedzame weg. (beeld Johanne de Heus)
0

Op zijn 21ste vlucht Samer Younan uit Syrië. In een gevangenis begint hij de Bijbel te lezen. Nu is hij 37, getrouwd met Betty en theoloog en evangelist onder Arabischsprekenden in Amersfoort en Kampen. Leest Samer de Bijbel anders dan Nederlanders als het gaat om geweldsteksten?

Interview 011712 Interview Vincenza La Porta_1
0

Het werkzame leven van Vincenza La Porta draait om kinderen en jongeren. Sinds vorig najaar is ze eindverantwoordelijke van JOP, de Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. Geloofsopvoeding heeft voor haar alles te maken met ruimte geven. Maar dat gaat niet vanzelf.