Author Bram Beute

Bram Beute is redacteur van Onderweg en predikant van de GKv Kampen-Zuid.

Kringen (beeld Vaclav Mach/Shutterstock)
0

In het avondmaal komt Christus naar ons toe. In het brood en de wijn. In het gedenken van zijn lijden en sterven en vooruitzien naar zijn komst, maar ook in de ontmoeting met de ander. Dat zijn mooie gedachten, maar merk je daar ook iets van? Wat helpt daarbij en wat juist niet?

Blog (beeld coldsnowstorm/iStock)
0

Redactielid van magazine OnderWeg Bram Beute, predikant van de Bazuinkerk in Kampen, was afgelopen dagen grieperig. ‘Om me heen hoorde ik van collega’s met mooie initiatieven. Maar ik had er de energie niet voor. Ik moest wachten tot ik weer beter werd.’

Opinie (beeld eepblue4you/iStock)
0

‘Gelukkig ben je, als je schuld bekent, je fouten zonder omhaal toe kunt geven.’ Het wordt gezongen met een vrolijke, swingende melodie. ‘Psalmen voor Nu 32’ doet er alles aan om het je mee te laten beleven. Schuld bekennen maakt gelukkig. Waarom heb ik dan zo vaak het tegendeel ervaren? Heel vaak werd ik er eerder wat neerslachtig of somber van.

Kringen video-controller-336657_1280
0

Gamers leven deels in een wereld die niet-gamers nauwelijks kennen. Dat biedt stof tot gesprek. Wat maakt gamen zo fascinerend? En hoe vermaak je je echt zonder games? Wat zijn de goede kanten van leven met of zonder gamen en wat mis je juist?

Thema-artikelen We Light Amsterdam, Stichting Nieuwe Helden.
0

In kunst kun je iets van God ontdekken. Soms is het fijn als iemand je daarbij helpt. Een viertal kunstwerken komt hier in beeld met een korte beschrijving die kan helpen iets van God te zien of te herkennen.

Opinie (beeld James Coleman/Unsplash)
0

Vaak wordt gezegd dat je trouw moet zijn aan de lokale kerkgemeenschap. Maar hoe verhoudt zich die trouw tot de behoeften die je als gelovige of als gezin hebt? Wat zegt Gods trouw hierin? OnderWeg-redacteur Bram Beute schrijft een persoonlijk verhaal over wat hij geleerd heeft van zijn ervaringen als kerklid en als predikant.

Reportage 052016 Reportage
0

Niets zo grillig als het internet en de sociale media. Nieuwsberichten, eendenfilmpjes, liedjes en advertenties buitelen over elkaar. Als het je niet bevalt, klik je gewoon weer door. Trouw lijkt hier een vreemd begrip. Maar ook hier is God aanwezig en dus zijn er veel verhalen over trouw.

Opinie Gertrude Morgan beeldt zich op haar schilderijen af als bruid van Christus, zoals in dit schilderij ‘Jesus is my airplane’. (beeld © 2019 Smithsonian American Art Museum/Art Resource/Scala, Florence)
0

In de Bijbel wordt Gods volk de bruid genoemd. In eerste instantie lijkt dat een goede reden om dat beeld niet persoonlijk toe te passen. De Bijbel gebruikt meestal collectieve beelden voor gelovigen. Toch zijn er heel wat christenen geweest die zichzelf zagen als bruid van Christus. Bram Beute bespreekt dit ogenschijnlijke dilemma.

Opinie (beeld redcharlie/Unsplash)
0

Heel lang dacht Bram Beute dat afgodendienst in de tijd van de Bijbel echt iets anders was dan in onze tijd. Mensen maakten toen beelden en bouwden altaren en tempels. Hij herkende dat zo niet in de wereld om hem heen. ‘Inmiddels ben ik daar niet meer zo zeker van.’

1 2 3