Author Geranne Tamminga

Geranne Tamminga werkt voor Weetwatjegelooft.nl en is redacteur van OnderWeg.

Opinie 060706 THEMA Beschouwing foto1
0

Waar liefde de boventoon zou moeten voeren, is het avondmaal soms het toneel van strijd, verlangens en onhandigheid. Hoe komen geloof en beleving van individu en gemeenschap in het avondmaal bij elkaar? Dat is een spannend, kwetsbaar, intens mooi, maar ook ingewikkeld proces.

Reportage Een van de 'glas-in-loodramen' uit de serie Bijbelse muziekinstrumenten. (beeld Rianne Hagg)
0

OnderWeg gaat in gesprek met liefhebbers van kunst in de kerk. Twee kunstprojecten in kerken in Noord-Nederland passeren de revue. Wat spreekt de mensen binnen en buiten de kerk aan in deze projecten en welke boodschap dragen deze kunstwerken juist in kerkgebouwen uit? Wat zit er achter de keuze voor een specifiek kunstwerk?

Interview De nieuwe kerk is volgens de gespreksdeelnemers vooral een heilige en veilige kerk, waar men respect heeft voor elkaar en Christus centraal staat.
0

Hoe kijken de millennials Ite, Eline en Martijn aan tegen de vorming van de herenigde kerk van GKv en NGK? Ze praten erover met Maaike Harmsen en Ad de Boer, leden van de regiegroep eenwording NGK en GKv. Wat betekent het kerklidmaatschap voor deze jonge kerkleden en wat willen zij meegeven aan de regiegroep?

Interview Willemijn de Weerd (links): ‘Gods liefde loopt als een rode draad door alle feesten heen.’ (beeld Hans van Sloten)
0

Ingrid Plantinga is theoloog en schrijft boeken over geloofsopvoeding. Willemijn de Weerd is kinderboekenschrijfster en voormalig leerkracht in het basisonderwijs. Samen werkten ze aan een prentenboek en dagboek over christelijke feesten, De rode draad van Gods liefde. Hoe zouden zij het paasverhaal aan kinderen vertellen?

Interview Hans Schaeffer: ‘In de liturgie komt de spanning tussen God en mensen aan het licht. Tegelijkertijd is de liturgie ook de ruimte waarin die spanning tot rust gebracht wordt.’ (beeld Danny Stulen)
0

Hans Schaeffer is sinds 1 januari 2019 hoogleraar praktische theologie aan de Theologische Universiteit Kampen. Liturgie is het vakgebied waar hij, naast praktische ecclesiologie (dat vroeger gemeenteopbouw heette), mee aan de slag gaat. Een logische combinatie volgens Schaeffer: gemeenteleden worden gevormd in de liturgie en mogen samen vormgeven aan de liturgie.

Interview Linda Klein schreef naast Boos! de boeken Bang! en Verdrietig.
0

Hoe ga je persoonlijk, in je gezin en in de gemeente om met boosheid? Drie mensen delen hun ervaringen en expertise op dit gebied.

Interview Michiel (niet op de foto) stelde veel vragen en was actief op zoek naar antwoorden. (beeld lonely planet/Unsplash)
0

Wat als je kinderen niet langer naar de kerk gaan en het gesprek over het geloof lastig is? Het is een gevoelig thema, waar ouders moeilijk over praten. Twee echtparen met volwassen kinderen die de kerk en/of het geloof verlaten hebben, doen hun verhaal.

Interview Ruurd Kooistra: 'Het zou goed zijn als er op landelijk niveau meer verbindingen ontstaan.' (beeld Geranne Tamminga)
0

Sijtze de Bruine, voormalig voorzitter van de predikantenvereniging van de GKv, en Ruurd Kooistra, bureaumanager en adviseur van het Steunpunt Kerkenwerk, kennen elkaar goed en hebben een gezamenlijk doel: goede arbeidsomstandigheden voor predikanten. Hoe zien zij de positie van de predikant in deze tijd? Wat zijn de knelpunten en hoe kan het beter?