Author Gerry Bos-Kaptein

Gerry Bos-Kaptein is kerkelijk werker in de NGK Hoogeveen en de GKv Dronten-Zuid.

Achtergrond Zelfs gemeenteleden die zich zelfredzaam tonen geven aan behoefte te hebben aan meer aandacht. (beeld Image Source/iStock)
0

In veel kerken worden pastoraal bezoekers ingeschakeld. Maar bereikt deze werkwijze wat ze beoogt? En wat is de kwaliteit van het pastoraat? Gerry Bos-Kaptein onderzocht deze vragen in een NGK-gemeente (1000 leden) en een GKv-gemeente (500 leden). Ze publiceert in OnderWeg enkele resultaten.

Interview Arjet Borger: 'Jongeren hebben veel vragen en kunnen veel leren van 			jouw levenservaring.' (beeld Rianne Fotografie)
0

Arjet Borger schrijft, adviseert en spreekt over goede seksuele voorlichting. Ziet ze verschil tussen christelijke en niet-christelijke jongeren als het gaat om hun houding tegenover seks? Twee dingen vallen haar op: christelijke jongeren noemen vaak schuldgevoelens, niet-christenen komen vooral met vragen.

Interview Bert Bakker: 'Je moet risico’s durven nemen. Zo nu en dan kwetsbaar durven zijn maakt je echt.’ (beeld Johanne de Heus)
0

Anderen tevoorschijn luisteren, is dat niet wat je graag zou willen in de kerk? Of zelf tevoorschijn geluisterd worden? Bert Bakker (PKN) houdt zich regelmatig met die vraag bezig als pastor, trainer, coach en adviseur bij verandervraagstukken. ‘Kerkenraden die hieraan willen werken, doen er goed aan te beseffen dat het om een cultuurverandering gaat. Dit is geen kleine aanpassing.’

Interview Heleen en Kees: ‘We hebben samen veel geduld nodig, maar we geloven dat God ons bij elkaar heeft geplaatst.’ (beeld Johanne de Heus)
0

‘Iemand met asperger kan daar veel meer last van hebben dan iemand met klassiek autisme, want het etiketje zegt niet zo veel over hoe iemand als autist is.’ Het is één van de eerste inzichten die Heleen en Kees van Dorsten – begeleiders van mensen met autisme en hun families – me op het hart binden. Kennelijk zijn er veel misverstanden uit de weg te ruimen. Ze vertellen er uit eigen ervaring over.