Author Han Hagg

Han Hagg is predikant van de GKv Zwolle-Zuid.

Eyeopener (beeld 12963734/iStock)
0

Een bloedzuiger is een bijzonder beest. In vroeger tijden werd het dier in ziekenhuizen gebruikt om allerlei kwalen te genezen. In het boek Spreuken voert Agur het dier ten tonele. Hij gebruikt dit dier om ons te waarschuwen voor een onheilzame weg: de weg van het nooit genoeg.

Eyeopener 061022 eyeopener foto2
0

Psalm 126 is een psalm over bevrijding uit ballingschap. Tranen van verdriet om wat verloren ging, mengen zich met tranen van vreugde om herwonnen vrijheid, net als in 1945. Het land herrijst. Toch gaat deze psalm over meer dan de bevrijding van een aardse vijand of een virus.

Eyeopener (beeld eugenesergeev/iStock)
0

Het goede doen voor je geloofsgenoten. Dat is niet moeilijk. Maar het goede doen voor alle mensen, zonder uitzondering, dat is een heel ander verhaal. Toch vraagt Jezus dit van ons. En de Maltezers doen het ons voor. Op een buitengewone manier.

Eyeopener (beeld sedmak/iStock)
0

Soms word je gewoon heel blij van een ontdekking die je in de Bijbel doet. Ik heb dat vooral wanneer ik in duistere delen van het Oude Testament God ineens het licht aan zie doen. Heb je ooit gehoord van Oded? Of een idee van wat hij heeft gedaan? Lees door en je zult hem nooit meer vergeten.

Eyeopener Sailing pensioner
0

Aan de vooravond van Hemelvaartsdag staan we een ogenblik stil bij de hemelvaart van Elia. En tegelijk bij de gedachte aan onze eigen hemelvaart. Hoe is het om los te moeten laten? Lukt dat? Hoe staat het met je vertrouwen in de volgende generatie, die het roer over gaat nemen? Zal hun dat lukken in de storm van deze tijd? Hoe is het eigenlijk met je vertrouwen in Gods leiding?

Eyeopener (beeld sedmak/iStock)
0

Er waren in Jezus’ tijd heel wat mannen die ook Jezus heetten. Maar als je het had over ‘Jezus van Nazaret’ of ‘Jezus de Nazoreeër’ was het voor iedereen duidelijk wie je bedoelde. En met die laatste aanduiding werd vaak ook direct duidelijk hoe men over Hem dacht.

Eyeopener Matteüs 27:11-26.
0

Durf je met me mee te gaan naar dat plein voor het pretorium? En je af te vragen: wat is míjn reactie op Pilatus’ vragen?

Eyeopener (beeld Anton Krikke/Pixabay)
0

Protestantse Bijbellezers zouden de aartsengel Michaël wel wat vaker met ere mogen noemen: wij kunnen van hem leren.

Eyeopener (beeld deyangeorgiev/iStock)
0

Druk, druk, druk. We zijn er maar druk mee, met het leven. Vroeg op, laat naar bed. Gelukkig komt de vakantieperiode er weer aan. Tijd om even stil te staan. Om je af te vragen wat de waarde is van al dat getob.

1 2