Author Hans Schaeffer

Hans Schaeffer is universitair hoofddocent praktische theologie aan de Theologische Universiteit in Kampen en redacteur van OnderWeg.

Opinie (beeld Pearl/Lightstock)
0

Vijftien jaar geleden kwam de vraag op in onze gemeente: kunnen we het avondmaal niet in onze Bijbelkring vieren? Een logische vraag, want we hadden in onze gemeente kleine kringen en vaker avondmaal vieren gestimuleerd. Dat zoiets zou uitmonden in de wens om in de kring avondmaal te vieren, past hierbij. Maar is hier wel een rol weggelegd voor kleine kringen? En wat betekent dit voor de vraag met wie we avondmaal vieren?

Opinie Je mooie uiterlijk als bruid, als gemeente, is wat de heiligen aan goede daden gedaan hebben. (beeld Marc A. Sporys/Unsplash)
0

In de uitdrukking ‘gemeente van Jezus Christus’ klinkt door dat de gemeente van Jezus is, zoals een bruid van haar bruidegom is. De gemeente is bruid van Christus. Dat beeld heeft diepe, oudtestamentische wortels. Hoogleraar praktische theologie Hans Schaeffer bespreekt verscheidene aspecten van dat Bijbelse beeld van het verlangen naar de bruiloft als bruid van Christus.

Opinie Mensen zonder duidelijke heteroseksuele mannen- of vrouwenidentiteit kunnen het knap lastig hebben in de kerk. (beeld taa22/Shutterstock)
0

‘Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen’, citeert het ene gemeentelid. ‘Maar God heeft mij zo gemaakt’, antwoordt zijn transgender broeder. Beiden beroepen zich op Gods schepping, beiden komen ergens anders uit. Is er een brug te slaan?

Opinie (beeld jacoblund/iStock)
0

Het was een historisch besluit afgelopen juni: vrouwen mogen niet alleen de taken uitoefenen van predikanten en ouderlingen – ze mogen deze bediening nu officieel als ambtsdrager binnen de GKv vervullen. De vraag is wat dit eigenlijk betekent. Een poging tot zelfreflectie.

Special 2017 Nooit afstandelijk, kortaf, onduidelijk – maar vanuit liefde roept Hij mij.  (beeld Jesus Cervantes/Shutterstock)
0

Liefde. Daarbij denk je misschien vooral aan een hoog ideaal. Maar liefde is meer: het is de weg die we in ons dagelijks leven gaan – of proberen te gaan. Aan het slot van een gedeelte over de kerk noemt Paulus de liefde een weg ‘die nog veel verder voert’ (1 Korintiërs 12:31). In de kerk zijn zo veel verschillende gaven en talenten, zo veel dynamiek en beweging. Tegelijk is er maar één Heer, Jezus Christus. De liefde vergaat nooit en blijft tot in eeuwigheid (1 Korintiërs 13:8-13).

Opinie (beeld Lera Efremova/Shutterstock, bewerkt door Johanne de Heus)
0

De enige weg die openstaat voor gelovige leerlingen van de Heer is Jezus Christus zelf. Hij is de weg, de waarheid en het leven (Johannes 14:6). Als het gaat om het vieren en uithouden van onderlinge verschillen, geldt dit ook. Hieronder maak ik dat concreet.

Opinie Dat er verschillen zijn binnen de kerk, betekent dat christenen bewust kiezen tegen een eendimensionale bubbel van gelijkgestemden.  (beeld Lera Efremova/Shutterstock, bewerkt door Johanne de Heus)
0

Intense gesprekken zijn sinds het allereerste begin van de kerk aanwezig geweest. Dat feit alleen al is belangrijk voor onze bezinning vandaag de dag op de verscheidenheid binnen de gemeente. De vraag voor nu is wel: waar liggen de grenzen van deze verscheidenheid?

Opinie 030430 Opinie foto 2
0

Wat zou het geweldig zijn wanneer ouderlingen en predikant samen – de kerkenraad – de geestelijke leiders van de gemeente zouden zijn. Want eerlijk is eerlijk: zo is het vaak niet. Allerlei zaken kunnen het geestelijke werk van een kerkenraad belemmeren. Hoe kan een kerkenraad de uitdaging aangaan?

Opinie Slechts in 2 van de 84 tuchtzaken die studenten van de TU Kampen onderzochten werd de laatste stap van tucht (excommunicatie) toegepast. (beeld petrol001/iStock)
0

Veel kerken in het Westen gebruiken nauwelijks nog tucht, stellen deskundigen. In elk geval minder dan vroeger. Reden voor de Theologische Universiteit Kampen en het Praktijkcentrum om hier onderzoek naar te laten doen door twee groepen studenten. Hoewel het onderzoek plaatsvond binnen de GKv, zijn de resultaten interessant voor een bredere kring.

Opinie (beeld Magdalena Kucova/Shutterstock)
0

Het avondmaal is de kern van de christelijke eredienst. Tenminste, dat zeggen de geleerden op het gebied van liturgie en eredienst. De beleving van kerkgangers is vaak anders. Hoe kan dat?

1 2