Author Hetty Pullen-Muis

Hetty Pullen-Muis (GKv) is adviseur bij het Praktijkcentrum.

Kringen (beeld Tetiana Soares/iStock)
0

Goddelijke en menselijke liefde verschillen van elkaar. God houdt niet van je, omdat het zo makkelijk is om van je te houden of omdat jij God een goed gevoel geeft. Hij wil een relatie met je, want Hij gaf zijn Zoon.

Kringen (beeld Liderina/iStock)
0

Ik mis het zingen van liederen, maar tegelijk wil ik daarvan afzien omwille van de ander. Is dat zelfverloochening?

Kringen (beeld Alexeg84/iStock)
0

Mensen kunnen engelen zijn, maar engelen zijn geen mensen. Toch lijken engelen en mensen soms veel op elkaar. Een verpleger in het ziekenhuis die de hand reikt aan een stervende of een buurman die boodschappen voor je doet in een tijd van quarantaine. Sommige mensen fungeren als engelen voor hun naasten.

Kringen (RyanJLane/iStock)
0

Mea culpa, mijn schuld. Die woorden roepen een gebogen, nederige houding op. Schuld doet iets met je als mens en letterlijk met je lijf. Maar het is niet makkelijk om in het leven van alle dag ook die houding aan te nemen als we denken aan schuldbelijdenis tegenover God en elkaar.

Kringen (beeld g-stockstudio/Shutterstock)
0

In de kleine groepen in de kerk delen de gemeenteleden het leven met elkaar, ze hebben het goed samen en ervaren geloofsgemeenschap. De keerzijde daarvan is dat kringen vaak te veel naar binnen zijn gericht. Hoe ben je als kring ook van betekenis voor de niet-gelovige omgeving? Kijk om je heen en ga naar buiten.

Kringen (beeld g-stockstudio/Shutterstock)
0

Kunstuitingen kunnen je helpen met het vertolken van je geloof. Denk aan inspirerende schilderijen, een beeldhouwwerk of een raam in een oude kerk. Door hierover met elkaar in gesprek te gaan, kun je ook je geloof delen.

Kringen (beeld g-stockstudio/Shutterstock)
0

Een kring is – ideaal gezien – gericht op het samen met andere broers en zussen je leven delen. Daarin is ruimte voor ieders zoektocht met God. In de kring kan het gesprek over kerkverlating goed en heilzaam zijn.

Jeugdwerk Zorg dat je als catecheet open en kwetsbaar bent over je eigen geloof, zonder dat je de jongeren een onbereikbaar ideaalbeeld schetst. (beeld Ryan Klintworth/Lightstock)
0

Hoe kun je succes hebben als catecheet? Het woord ‘succes’ suggereert dat het werken met jongeren in de kerk maakbaar is. Dat is het natuurlijk niet, maar er zijn factoren die je als catecheet wel degelijk kunnen helpen.

Jeugdwerk Ga samen met de jongeren op zoek naar hun (geloofs)vragen en laat ze in hun eigen verantwoordelijkheid antwoorden geven. (beeld Prixel Creative/Lightstock)
0

Weet je als catecheet wat jongeren geloven? Welke vragen hebben ze? Hoe ervaren ze het geloof? Als jeugdwerker mag je met jongeren meelopen in een periode die cruciaal is voor de ontwikkeling van hun identiteit. Dat vraagt van de jeugdwerker een onderzoekende houding.

Jeugdwerk (beeld Tom Keenan/Lightstock)
0

Wat motiveert jou als catecheet? Heb je als catecheet de opdracht om het christelijke geloof over te dragen? Wil je als catecheet dat Jezus gaat leven in het dagelijkse leven van jongeren? Deze vragen waren onderdeel van een onderzoek van Hetty Pullen-Muis, waarin ze te weten wilde komen hoe catecheten tegen hun pedagogische opdracht aankijken. Dat bleek soms best confronterend.

1 2