Author Jan Mudde

Jan Mudde is predikant te Haarlem.

Eyeopener (beeld LUMO/Lightstock)
0

In de Bijbel wordt menig wonder boven wonder verteld. Jericho valt, als Israël juicht; Jezus vermenigvuldigt brood en vis en stilt zo de honger van duizenden; Petrus wordt door een engel uit de gevangenis geleid. Wat hebben wij aan al die prachtige wonderverhalen?

Eyeopener (beeld kathleenmadeline/Lightstock)
0

De waarheid bevindt zich in zwaar weer. Denk aan het vele fake news dat belangengroepen – politieke leiders en zelfs christenen niet uitgezonderd – ongegeneerd verspreiden. Kunnen we in zo’n klimaat nog wel zeggen dat Jezus de waarheid is?

Eyeopener (beeld Inbetween/Lightstock)
0

Petrus en Johannes hebben beiden een bijzondere positie in de leerlingenkring rond Jezus en dat weten ze van elkaar. Vandaar die vraag van Petrus over Johannes’ toekomst. Maar Jezus maakt duidelijk dat ze ieder persoonlijk voor Hem zullen moeten kiezen en dat ze niet voor elkaar Hem kunnen navolgen.

Eyeopener (beeld Erik Koning)
0

Paulus heeft, net als ieder ander mens, voornemens gehad. Zijn voornemen om via Jeruzalem over Rome naar Spanje te gaan om daar het evangelie te brengen is er een voorbeeld van. Het is fascinerend en leerzaam om te zien hoe dit tot stand kwam, wat ervan terechtkwam en wat het teweegbracht.

Opinie Aandacht voor de rol van de hoorder in het Schriftverstaan is volgens Kampen onontkoombaar en ook nodig. (beeld Freedom Studio/Shutterstock)
0

Op een studiedag die ik bezocht stond een vrijgemaakt boek over het Schriftverstaan centraal – Gereformeerde hermeneutiek vandaag – maar vreemd genoeg moest ik naderhand vooral aan de Christelijke Gereformeerde Kerken denken. Kampen gaat de uitdaging tenminste aan. Nu Apeldoorn nog.

Eyeopener (beeld FredFroese/iStock)
0

Sion wordt in de Bijbel ‘stad van volmaakte pracht’, ofwel het summum van schoonheid genoemd. Hoe kan dit ooit gezegd worden van een stad die toch ook iets van een oude oosterse stinkstad had?

Eyeopener (beeld crossstudio/iStock)
0

Dit is Pasen ook: God kiest positie in de grote clash tussen recht en onrecht in deze wereld. Hij slaat met de vuist op tafel, slaat de goddeloze lam en komt de rechtvaardige te hulp.

Eyeopener God, de Vader van Jezus Christus, is niet degene ‘die zal zijn’, maar degene ‘die komt’. (beeld BurAnd/Shutterstock)
0

Gods naam is veelzeggend. Juist in het verschil tussen zijn eigennaam en de aanduidingen voor andere goden wordt duidelijk dat Hij helemaal anders is. Hij is een persoonlijke God en Hij komt naar ons toe.

Woordzoeker 021722-woordzoeker-foto-nieuw
0

Over de groeten waarmee Paulus zijn brief aan de Romeinen afsluit, lees je gemakkelijk heen (Romeinen 16:3-16). Toch kunnen we met deze groeten volop onze winst doen, bijvoorbeeld voor ons omgaan met de namengids van de gemeente.

1 2