Author Jan Mudde

Jan Mudde is predikant te Haarlem.

Eyeopener (beeld Jantanee Rungpranomkorn/iStock)
0

Pinksteren ligt alweer achter ons. Het ging dit jaar voorbij zonder grootschalige Opwekkingsconferentie of extra feestelijke kerkdiensten. Maar hebben we in de huiskamer ook iets van Gods Geest ervaren? Misschien voelt dit als een wat ongemakkelijke vraag. Toch is het, volgens Paulus, de gewoonste zaak van de wereld dat je steeds weer vervuld wordt met Gods Geest. Ook thuis.

Eyeopener (beeld Prixel Creative/Lightstock)
0

De uitverkiezing. Het is misschien wel het meest besproken onderwerp op catechisaties en bijbelstudies. Maar ook een onderwerp waarover we struikelen in onze geloofsgesprekken. Onbegrijpelijk en onrechtvaardig dat Jezus mensen bij voorbaat al zou toelaten of uitsluiten. Hoe kan Jezus juist hierover staan te juichen van vreugde?

Eyeopener (beeld LUMO/Lightstock)
0

In de Bijbel wordt menig wonder boven wonder verteld. Jericho valt, als Israël juicht; Jezus vermenigvuldigt brood en vis en stilt zo de honger van duizenden; Petrus wordt door een engel uit de gevangenis geleid. Wat hebben wij aan al die prachtige wonderverhalen?

Eyeopener (beeld kathleenmadeline/Lightstock)
0

De waarheid bevindt zich in zwaar weer. Denk aan het vele fake news dat belangengroepen – politieke leiders en zelfs christenen niet uitgezonderd – ongegeneerd verspreiden. Kunnen we in zo’n klimaat nog wel zeggen dat Jezus de waarheid is?

Eyeopener (beeld Inbetween/Lightstock)
0

Petrus en Johannes hebben beiden een bijzondere positie in de leerlingenkring rond Jezus en dat weten ze van elkaar. Vandaar die vraag van Petrus over Johannes’ toekomst. Maar Jezus maakt duidelijk dat ze ieder persoonlijk voor Hem zullen moeten kiezen en dat ze niet voor elkaar Hem kunnen navolgen.

Eyeopener (beeld Erik Koning)
0

Paulus heeft, net als ieder ander mens, voornemens gehad. Zijn voornemen om via Jeruzalem over Rome naar Spanje te gaan om daar het evangelie te brengen is er een voorbeeld van. Het is fascinerend en leerzaam om te zien hoe dit tot stand kwam, wat ervan terechtkwam en wat het teweegbracht.

Opinie Aandacht voor de rol van de hoorder in het Schriftverstaan is volgens Kampen onontkoombaar en ook nodig. (beeld Freedom Studio/Shutterstock)
0

Op een studiedag die ik bezocht stond een vrijgemaakt boek over het Schriftverstaan centraal – Gereformeerde hermeneutiek vandaag – maar vreemd genoeg moest ik naderhand vooral aan de Christelijke Gereformeerde Kerken denken. Kampen gaat de uitdaging tenminste aan. Nu Apeldoorn nog.

Eyeopener (beeld FredFroese/iStock)
0

Sion wordt in de Bijbel ‘stad van volmaakte pracht’, ofwel het summum van schoonheid genoemd. Hoe kan dit ooit gezegd worden van een stad die toch ook iets van een oude oosterse stinkstad had?

Eyeopener (beeld crossstudio/iStock)
0

Dit is Pasen ook: God kiest positie in de grote clash tussen recht en onrecht in deze wereld. Hij slaat met de vuist op tafel, slaat de goddeloze lam en komt de rechtvaardige te hulp.

1 2