Author Jeannette Westerkamp

Jeannette Westerkamp is parttime justitiepredikant namens de NGK Houten.

Eyeopener (beeld LUMO/Lightstock)
0

Als leven met Jezus het antwoord is op de diepste vragen van alle mensen, als Hij ons kinderen maakt van de schepper van hemel en aarde, hoe is het dan mogelijk dat er mensen zijn die niet in Hem geloven? Ligt dat misschien aan ons, als kerken of als individuele gelovigen?

Eyeopener (beeld Keem Ibarra/Unsplash)
0

‘Ik heb mijn oude mens overboord gezet’, zei de bekeerde zondaar na zijn doop. ‘Ik ook’, zei de volwassen christen, ‘maar de mijne kan zwemmen.’ Als christen geloof je dat God ons door Jezus verlost van de zonde. Tegelijk zie je dat je telkens weer tekortschiet. Hoe voorkom je dan dat je ontmoedigd raakt?

Eyeopener (beeld igoriss/iStock)
0

Om als christenen goed (samen) te leven, moeten we zoeken naar vrede en heiliging, zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Als je te hard je best doet, liggen teleurstelling en bitterheid op de loer.

Eyeopener (beeld ilze79/iStock)
0

Luisteren is in onze tijd niet zo makkelijk. Wij hebben beeld nodig, we willen graag iets zien, iets beleven. Nadenken over goed en kwaad is ook niet zo makkelijk. We baseren ons oordeel vaak op of iets goed voelt of niet. Bijvoorbeeld als het gaat over levensstijl, relaties of over het geloof. Maar kijken we wel goed en klopt ons gevoel wel?

Eyeopener (beeld Keem Ibarra/Unsplash)
0

Hoe maak je keuzes in het leven? En hoe weet je of je de goede keuzes maakt? Anders gezegd: hoe weet je of je daarin Gods wil doet? Vraag God om wijsheid en Hij zal het geven, zegt Jakobus. Ja, maar hoe dan? Er klinkt zelden een stem uit de hemel.

Eyeopener (beeld Rick Schroeppel/Shutterstock)
0

Het is weer Pasen geweest. We vierden de opstanding van Christus uit de dood. Maar was dat eigenlijk een feest? Er klonken geen trompetten bij het open graf. Zelfs toen zijn leerlingen de opgestane Jezus zagen, twijfelden ze nog. En toch heeft hun geloofsverhaal de einden der aarde bereikt.

Eyeopener 040420 Eyeopener new
0

Drie mannen zijn als ballingen meegevoerd. Ze hebben andere namen gekregen, namen die klinken naar vreemde goden. Ze hebben belangrijke posities gekregen en zijn ongetwijfeld loyaal aan de koning die hun vaderland heeft verwoest. Maar als de koning een beeld laat neerzetten dat zijn macht symboliseert, blijkt waar ze voor staan en waar ze niet voor buigen. Wat er ook van komt.

Eyeopener (beeld ASIFE/iStock)
0

Trots is één van de dingen die ik probeer níet te zijn. Maar taal leeft en woorden krijgen een andere betekenis. Of is er meer aan de hand? Is zonde een deugd geworden?

Eyeopener (beeld agsandrew/iStock)
0

Wij kennen de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de dood heeft overwonnen. En toch voel ik me vaak zo onnozel, zo machteloos. Paulus laat zien welke kracht we in de opgestane Christus hebben.

Wandelen met God Als we bidden voor zieken is dat meer dan het uitspreken van een verlangen. Het is een opdracht van Christus. (beeld ptnphoto/123RF)
0

Opeens is er veel ernstige ziekte om ons heen, ook in de gemeente. We bidden ervoor in de diensten, in de gemeentekringen. Om de zieken heen ontstaan kleine groepjes mensen die wekelijks met hen bidden. Het is alsof we opgeschud worden: wat verwachten we eigenlijk van het gebed voor zieken?

1 2