Author Karel Smouter

Karel Smouter is krijgsmachtpredikant vanuit de NGK en redacteur van OnderWeg.

Opinie (beeld Claudine Chaussé/Lightstock)
0

In deze tijd moeten we veel zaken op een andere manier organiseren. Ook de kerk krijgt opnieuw vorm. Het bracht Karel Smouter ertoe om in de Bijbel het spoor te volgen van de godsdienstige mens. Hoe gaven mensen door de Bijbel heen vorm aan de eredienst van de Allerhoogste?

Opinie (beeld Bartosz Hadyniak/iStock)
0

Leeft er een ongemakkelijk gevoel rond toekomstverwachting? Geregeld heb ik bij christelijke toekomstverwachting vragen geproefd bij mensen die ze eigenlijk niet hardop durfden stellen. In dit artikel wil ik u meenemen van de ongemakkelijkheid naar ontvankelijkheid rond de toekomstverwachting.

Achtergrond (beeld Maarten Boersema)
0

Theoloog, dominee en auteur Rikko Voorberg (1980) heeft wat met boosheid, zoals in 2016 bleek uit zijn boek De dominee leert vloeken. Juist uit hun boosheid kunnen christenen een grote drive halen, vindt hij. ‘Woede moeten we leren koesteren.’

Reportage Arko: 'Voor de predikant en de kerkelijke gemeente is het zaak om weer vooruit te kijken. Dat valt nog niet mee.' (beeld erhuil1979/iStock)
0

Schrijf je over de moeiten van het predikantsambt, dan mag de stem van de gemeenten niet ontbreken. Twee mannen die de pijn rond een losmaking vanuit de gemeente en de kerkenraad hebben beleefd, blikken terug.

Interview Marleen Anthonissen (op de foto met haar twee kinderen in Jeruzalem): 'Met mijn werk vertegenwoordig ik de PKN en geef ik de visie van de PKN op Israël en Palestina vorm. Daarin staan het gesprek en de onopgeefbare verbondenheid met Israël centraal.'
0

Verbinding leggen tussen Nederlandse christenen en hun broers en zussen in Israël: dat is de opdracht die Marleen Anthonissen-van der Louw van de Protestantse Kerk in Nederland kreeg. Ze is uitgezonden door Kerk in Actie en werkt in de Redeemer Church in Jeruzalem. Hoe is het om te leven en te werken in Jeruzalem? En hoe kijkt zij aan tegen de verzoening tussen Joden en Palestijnen?

Interview Wubbo Wierenga: 'De specifieke betekenis van Openbaring voor ons is dat het de publieke afsluiting van het oude verbond beschrijft.' (beeld Jaco Klamer)
0

Wubbo Wierenga, emeritus predikant in de GKv, is steeds meer gaan inzien dat Openbaring eerst en vooral beschrijft wat er in de eerste eeuw is gebeurd. Zijn visie wordt het preterisme genoemd. Henk Schouten, baptistenpredikant, vijftien jaar betrokken geweest bij Het Zoeklicht, heeft een visie die omschreven wordt als dispensationalisme, de leer dat Gods plan met de wereld in verschillende fases te verdelen is. Beiden leggen hun standpunt uit.

Opinie Het is toch onmogelijk om alleen maar klimaatneutrale, onder goede 			omstandigheden geproduceerde dingen te kopen? (beeld Frame China/Shutterstock)
0

Een mooie lutherse boodschap over zonde en vergeving: grote kans dat je daarmee vandaag de dag voor dovemansoren spreekt. Maar er zijn genoeg andere grote en kleine thema’s waar zowel gelovigen als ongelovigen mee worstelen, en waar het evangelie van zonde en vergeving heel veel over te zeggen heeft.

Opinie (beeld etraveler/Shutterstock, bewerkt door Johanne de Heus)
0

Er is in de laatste decennia meer veranderd aan de structuur en de invulling van het kerkenraadswerk dan in de eeuwen daarvoor. Karel Smouter duidt de ontwikkelingen, geeft Bijbelse achtergronden en wijst een richting voor de toekomst.

Woordzoeker (beeld in.focus/iStock)
0

Het schaakspel staat symbool voor de eeuwenoude strijd tussen christendom en islam.

1 2