Author Klaas van den Geest

Klaas van den Geest is predikant van Het Kruispunt (GKv) in Alphen aan den Rijn.

Achtergrond Een vergadering van de Nationale Synode in Dordrecht, 1630. 'Is een nieuwe belijdenis opstellen het juiste middel om gezamenlijke geloofsverdieping te stimuleren en geschikt om die functie van het bewaren van de leer te vervullen?'
0

De Regiegroep kerkelijke hereniging gaat voortvarend te werk. Er komen herhaaldelijk voorstellen uit deze groep, die de kerken voor keuzes plaatsen. Zoals onlangs het voorstel om samen na te denken over een nieuwe belijdenis. Ik snap de overwegingen, maar vraag me af: waarvoor is zo’n ‘verankering’ nodig?

Opinie (beeld LincolnRogers/iStock)
0

Doordat de middagdiensten aan populariteit inboeten, dreigt ook het onderwijs in de kerken te vervlakken. Dat is jammer, vindt Klaas van den Geest. Want juist onze aloude gereformeerde papieren bevatten waardevolle antwoorden op de geloofsvragen van vandaag.

Opinie Bij mensen die worstelen met hun seksuele identiteit leidt de eenzijdige benadering in de samenleving vaak tot grote eenzaamheid. (beeld nito100/iStock)
0

Hebt u zich geërgerd aan het gedoe rond genderneutraal aanspreken? Eind juli was het in het nieuws: de NS spreekt reizigers niet meer aan met ‘Dames en heren’, maar met ‘Beste reizigers’. Daarmee wil de NS zich profileren als maatschappelijk verantwoorde onderneming, die begrip heeft voor mensen die anders zijn. Hoe moet je daar als christen op reageren?