Author Koert van Bekkum

Koert van Bekkum is universitair hoofddocent Oude Testament aan de ETF Leuven en de TU Kampen.

Column 041519 Column 1 foto
0

De Christelijke Gereformeerde Kerken lijken een hoge prijs te gaan betalen voor het afscheid dat velen in hun hart al van de ander hebben genomen.

Column 041519 Column 1 foto
0

Wat is het heerlijk te verkeren in een gebouw dat in alles uitstraalt dat God de eer geven het belangrijkste is wat je hier op aarde kunt doen.

Column 041519 Column 1 foto
0

Hoeveel voeling heeft onze seculiere wereld nog met het geloof van mensen uit het verleden? De vraag drong zich aan me op naar aanleiding van het derde seizoen van The Crown.

Column 041519 Column 1 foto
0

De banden tussen de kleine orthodox-protestantse universitaire theologische opleidingen in Europa zijn nauw. Vaak is hun geschiedenis ook met elkaar vervlochten.

Achtergrond (beeld kovop58/iStock)
0

Het eenwordingsproces tussen NGK en GKv krijgt steeds meer vorm en dat geeft verwondering. In het een worden is leren omgaan met het anders-zijn van elkaar een kernpunt, vindt Koert van Bekkum. ’Het is belangrijk om in het gesprek kwalificaties als ’conservatief’ en ’vooruitstrevend’ of ’gehoorzaam’ en ’ongehoorzaam aan de Schrift’ niet te gebruiken.’

Column 041519 Column 1 foto
0

Niet gauw verslik ik me bij de ochtendkrant in m’n boterham. Toch overkwam het me onlangs bijna bij lezing van een interview in het Nederlands Dagblad met Fokko Oldenhuis.

Column 041519 Column 1 foto
0

Ik kijk soms met vrees en beven naar het proces van hereniging tussen de NGK en de GKv. Rond die hereniging zijn polariserende krachten werkzaam die de werkelijkheid versimpelen en mensen zomaar uit elkaar drijven.

Column 041519 Column 1 foto
0

Schotland is adembenemend en de mensen zijn hartverwarmend. Toch laat de brexitsoap me in toenemende mate anders kijken naar tal van beroemde Britse eigenheden.

Column 041519 Column 1 foto
0

Waar is God werkelijk aanwezig? Vooral in Bijbellezen en bidden? Of eerder in het leven zelf – in een straal water, de omgang tussen mensen, een keuze in de supermarkt?

Column 041519 Column 1 foto
0

‘Er kan veel worden gezegd over de ontzuiling, secularisatie en globalisering die hebben toegeslagen. Maar de christelijke literatuur is er wel van opgeknapt.’ Een column van Koert van Bekkum.

1 2