Author Koos van Noppen

Koos van Noppen is hoofd communicatie van de IZB, vereniging voor zending in Nederland, en lid van de PKN.

Interview 010612 Interview Henk de Jong_3 b
0

De vraag of mensen die niet in God en Jezus geloven voor eeuwig verloren gaan, wordt steeds vaker met nee beantwoord. Het antwoord van Henk de Jong, emeritus predikant van de NGK Zeist, is ja noch nee. ‘Daar ga ik niet over’, zegt hij. Maar wat de Bijbel schrijft over oordeel en straf kan niet afgezwakt worden. ‘Geen flauwekul, lezen wat er staat.’