Author Louren Blijdorp

Louren Blijdorp is predikant van de GKv Hardenberg-Baalder.

Opinie (beeld Amie/Lightstock)
0

‘Misschien was het wel goed dat er in coronatijd meer verantwoordelijkheid in het gezin kwam te liggen,’ verzucht een jeugdleider. Predikant Louren Blijdorp zoekt uit hoe zit het met de verwevenheid van gezin en kerk in de geloofsopvoeding. Hij put daarvoor uit recent onderzoek, maar boort ook interessante oude bronnen aan.

Opinie De balletdansers, acrobaten en kunstschaatsers die de sierlijkheid van het menselijk lichaam demonstreren, bieden troost door hun prestaties. (beeld Hannah Merritt/Lightstock)
0

De wederopstanding van het vlees bepaalt ons bij onze lichamelijkheid. Zijn we ons ervan bewust dat ook onze lichamen door het verlossende werk van Christus bevrijd zijn? Welk verband is er tussen schoonheid en heiligheid zoals dit in de dans naar voren kan komen? Ik hoop dat je na het lezen van dit artikel ernaar verlangt om je lichaam mee te nemen naar de kerk: om het in Gods dienst te stellen. Christus heeft immers ook ons lichaam bevrijd om er de Vader eer mee te bewijzen.

Opinie Abraham Kuyper roept calvanistische jongeren op om hun lichamelijke kracht te ontplooien. Ze moeten zich niet verliezen in het ziekelijke peinzen van gebrilde theoloogjes. Integendeel, de spieren van het geloof moeten tintelen van veerkracht! (beeld dgchpy0/Pixabay.com)
0

Sport en kerk hebben meer raakvlakken dan je denkt. De vroege kerkvaders hielden zich er al mee bezig en sindsdien hupt het thema regelmatig het denken van reformatoren, theologen en andere kerkelijke leiders binnen. Hoe heeft de kerk door de eeuwen heen tegenover sport gestaan? En wat heeft dat ons in onze sportgekke tijd te zeggen​?