Author Martine Versteeg

Martine Versteeg is jeugdwerkadviseur bij het NGK Jeugdwerk.

Jeugdwerk In hoeverre geef ik mijn kind de ruimte om zijn of haar twijfels te verwoorden? (beeld nastya_gepp/Pixabay)
0

Wat waren de momenten waardoor jouw ouders zijn gaan geloven? Een tiental kinderen om me heen staat met een mond vol tanden, een daarvan is mijn eigen kind.

Jeugdwerk We mogen ervan uitgaan dat christelijke jongeren in hun directe vrienden- en familiekring meerdere mensen kennen met een ander geloof. (beeld LiudmylaSupynska/iStock)
0

Jongvolwassenen vinden evangelisatie en zending maar niks. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat zij het zelfs verkeerd vinden om te doen. Tijd dus om opnieuw aandacht te geven aan evangelisatie en zending. En om jongeren te stimuleren om hun geloof te delen. Toch? Of wordt het tijd om de zending en evangelisatie zoals wij die kennen ter discussie te stellen?

Jeugdwerk Het is niet makkelijk om je voor te stellen dat onze heiland zo’n baby is geweest waar je als ouders af en toe doodmoe van wordt. (beeld joffi/Pixabay)
0

De geboorte van Jezus als baby in een stal en zijn opgroeien als gewoon kind onderstrepen zijn menselijke natuur. Maar we hebben vaak een nogal verheven beeld van Jezus’ kind-zijn en opgroeien. En het lijkt erop dat we ook in de kerk een onrealistisch beeld hebben van hoe kinderen zich zouden moeten gedragen.

Jeugdwerk Juist als we ons eigen leven delen, ontdekken kinderen, jongeren en anderen dat er iets bijzonders is aan dat leven met God. (beeld Chris Mainland/Lightstock)
0

De zoektocht naar nieuwe vrijwilligers voor het jeugdwerk in het volgend seizoen is weer begonnen. Maar is dat wel de juiste benadering? Is je leven delen met jongeren iets wat je er even een seizoen bij doet?

Jeugdwerk Juist doordat je hun vertrek serieus neemt, laat je deze jongeren weten dat de deur altijd openstaat voor het geval zij terug willen komen. (beeld Wuka/iStock)
0

Veel kerken kampen met jongeren die afhaken. Dat gaat vaak geleidelijk, maar op een gegeven moment zijn ze er niet meer. Geen afscheid, weg. Misschien wordt het tijd om eens na te denken over hoe we als gemeente op een goede manier afscheid van hen kunnen nemen.

Jeugdwerk Help ouders bij het opbouwen van goede rituelen thuis, zoals bidden voor hun kind en het voorlezen van Bijbelverhalen.
0

Vaak begint het jeugdwerk pas ‘echt’ als een kind naar school gaat. Dan gaan ze naar de kindernevendienst en wordt er nagedacht over hoe we geloofsoverdracht vorm willen geven. Maar hoe zit het met de allerkleinsten?