Author Matthijs Haak

Matthijs Haak is predikant van de GKv Dordrecht.

Opinie (beeld BogdanHoda/iStock)
0

‘Vanuit ons cultuurpositivisme en vanuit ons eigen hart zijn vragen over Jezus’ kruisdood te begrijpen. Maar deze vragen onthullen vooral hoever sommige christenen bij het Bijbelse getuigenis vandaan zijn geraakt.’ Matthijs Haak laat zien dat het boek Ezechiël ons in deze tijd alles te zeggen heeft.

Opinie (beeld Amanda Carden/Shutterstock)
0

In 2018 bleek dat de meeste Nederlanders niet in God geloven. Omdat christenen een minderheid vormen, moeten ze steeds vaker uitleggen wie ze zijn en wat ze geloven. Het is dan ook niet vreemd dat de aandacht voor apologetiek, de verdediging van het geloof, groeit. Vooral op een aspect wil ik ingaan, de vraag naar de plek van apologetiek onder christenen. Hier zit namelijk ruis op de lijn.

Opinie ‘De vaderen’ die de Leerregels schreven, zouden vandaag worden gezien als religieuze fanatici.
0

Wat is de achtergrond van de Dordtse Leerregels, waar gaan ze over, wat is hun functie en zijn ze ook vandaag nog relevant? De Dordtse predikant Matthijs Haak onderzoekt of de Leerregels tegenwoordig terecht of ten onrechte op grote afstand van ons staan.

Achtergrond De voorgangers in de estafettedienst en andere betrokken gelovigen bij die dienst hebben een heel diverse achtergrond. (beeld Maarten Boersema)
0

Postkerkelijk mag onze samenleving nog niet heten, maar de secularisatie gaat wel heel snel (SCP, 19 december 2018). Degenen die wel geloven vormen een bont gezelschap. Hoe heeft de kerk zich in deze postchristelijke, bijna postkerkelijke en multireligieuze context op te stellen?

Opinie Zijn christenen bang om het contact aan te gaan met radicale moslims? (beeld PorporLing/Shutterstock)
0

Er ontstond grote ophef toen Nieuwsuur en NRC Handelsblad laatst onthulden dat diverse Nederlandse moskeeën gefinancierd worden door het buitenland. Wat kan een goede christelijke houding zijn in deze kwestie?

Opinie (beeld Rawpixel.com/Shutterstock)
0

Hoe ziet de toekomstige GKv/NGK-kerk eruit? Er moet veel geregeld worden, zoals een gezamenlijke kerkorde, en er zullen regionale gesprekken opgestart of geïntensiveerd moeten worden. Dat vraagt zorgvuldigheid en kost tijd en energie. Daardoor kan dat wat niet direct waarneembaar is en onder de oppervlakte ligt over het hoofd wordt gezien. Over die onderliggende ontwikkelingen gaat dit artikel.

Opinie Terwijl het percentage eenpersoonshuishoudens in 2011 36 procent 			bedroeg, is de verwachting dat dit in 2060 gestegen zal zijn tot 44 			procent. Dat zijn percentages waar niemand omheen kan. Hoe kan het 			dan dat singles in het kerkelijke leven weinig in beeld zijn? (beeld Macrovector/Shutterstock)
0

Toen een single eens werd gevraagd of hij erover dacht om een relatie aan te gaan, vroeg hij subiet of dat soms moest. Er viel een ongemakkelijke stilte… Is single zijn, ondanks dat er wel meer aandacht voor komt, een taboe in de kerk?

Opinie Dakterras van het Praagse museum voor hedendaagse kunst DOX. Denken christenen niet te klein van God, alsof Hij niet ook buiten christenen en de kerk om het goede tot stand kan brengen in de cultuur? (beeld Radiokafka/Shutterstock)
0

Achter tal van vraagstukken die momenteel in onze kerken spelen, schuilt dezelfde vraag: hoe verhouden we ons tot de cultuur om ons heen? Een bezinning op die vraag aan de hand van prikkelende inzichten van emeritus hoogleraar godsdienstsociologie Gerard Dekker.

1 2