Author Myriam Klinker-De Klerck

Myriam Klinker-De Klerck is docent Nieuwe Testament en nieuwtestamentisch Grieks aan de TU Kampen.

Eyeopener (beeld Ilya Burden/iStock)
0

Gods Geest verdrietig maken, het is bijzonder dat dit kan. Maar hoe dan? Gods Geest wordt verdrietig als wij elkaar pijn doen, schrijft Paulus. Want de zonde tegen de liefde voor onze broers en zussen zet onze band met God zelf op het spel.

Opinie (beeld Anggie/Lightstock)
0

In 2015 verscheen een baanbrekend boek over ‘genade’ bij Paulus: Paul and the Gift. Het werd geschreven door Pauluskenner John M.G. Barclay. Hij is werkzaam aan de universiteit van Durham (UK) en opvolger van James Dunn. James Dunn is een belangrijke voorstander van het Nieuwe Perspectief op Paulus.

Eyeopener 051420 Eyeopener foto
0

Bij de kassa van de supermarkt moet ik altijd even denken aan de #DOESLIEF-campagne van SIRE, die Nederlanders oproept om supermarktmedewerkers vriendelijk te groeten. Het lijkt wel een letterlijke toepassing van de oproep van Paulus in zijn brief aan de Filippenzen.

Eyeopener (beeld Halfpoint/iStock)
0

Paulus schrijft aan zijn medewerker Timoteüs dat deze een voorbeeld moet nemen aan het geloof van zijn moeder en grootmoeder. Niet zozeer om wat ze geloven, maar vooral om hoe ze geloven: in volledige trouw aan God. Maar waarom had Timoteüs die aansporing nodig?

Eyeopener (beeld Prixel Creative/Lightstock)
0

Wie zijn je ouders? Het antwoord op die vraag zegt veel over jou. Zo vader, zo zoon. Het klopt echt. Denk aan het liedje ‘Papa’ van Stef Bos. En dat van die spreekwoordelijke appel klopt ook. Als je een echte Jansen bent, heb je meestal eigenschappen die opvallend en kenmerkend zijn voor meneer of mevrouw Jansen. Maar wat als je geboren bent uit de Geest?

Eyeopener (beeld Split Second Stock/iStock)
0

Op het moment dat de financieel directeur vanwege malversaties door de mand valt, regelt hij nog gauw voor zichzelf een pensioenvoorziening op kosten van de baas. Zo fout als wat, zou je zeggen. Hoe kan Jezus zo’n situatie dan aan ons voorhouden als voorbeeld om na te volgen?

Eyeopener (beeld sebastianosecondi/iStock)
0

Paulus heeft last van een ‘doorn in het vlees’ en hij wordt gekweld door een engel van Satan. Hij smeekt God verschillende keren om bevrijding. Stuurt de Heer met zijn antwoord Paulus niet met een kluitje in het riet?

Eyeopener (beeld ginosphotos/iStock)
0

Kennis is macht, zo betoogde de Engelse filosoof Francis Bacon. Paulus beaamt dat, maar geeft een heel bijzondere invulling aan kennis: Christus kennen, dat is Paulus’ diepste verlangen.

Eyeopener (beeld Victor Tondee/Shutterstock)
0

Kun je zonde erven? Schuld is toch bij uitstek persoonlijk? Wie in de fout gaat, treft schuld, zou je denken. Toch ligt het in de Bijbel nog wat anders. De Bijbel begint met Gods mooie schepping. En meteen is daar die barst, waarvan Genesis 3 verslag doet. Het gaat over schuld – zonder twijfel. Maar het gaat ook over schaamte. Daar lezen we vaak overheen. Toch kan hierbij stilstaan helpen om de idee van erfzonde beter in te voelen.

Eyeopener (beeld iofoto/Shutterstock)
0

De auteur van de Hebreeënbrief gebruikt het beeld van een zwaard (lees: mes) dat aan twee kanten snijdt. Nog scherper dan zo’n mes is het Woord van God, zo schrijft hij. Hoezo is Gods Woord te vergelijken met een mes dat aan twee kanten snijdt?

1 2