Author Peter Siebe

Peter Siebe is redacteur van de Toolkit Duurzaam Kerkbeheer. Hij is journalist, werkt aan duurzaamheid en bemiddelt graag bij investeringen in ‘vergroening’ van uw kerk, instelling, bedrijf of woonhuis. Contact: petersiebe@ziggo.nl.

Achtergrond Kerken zouden niet moeten afzien van zonnepanelen vanwege rendementsoverwegingen. (beeld: zonnepanelen op het dak van de NGK Bunschoten-Spakenburg)
0

Vandaag eindigt de Klimaattop in Parijs. Een goed moment voor kerkbesturen maar ook instellingsbestuurders, bedrijfseigenaren en ‘gewone’ kerkleden om door te pakken met investeringen in duurzame energie. Twijfels over het rendement zijn niet steekhoudend.