Author Peter Siebe

Peter H. Siebe is persvoorlichter bij het NBG.

Opinie ‘De zondeval’ van Cornelis van Haarlem (1592; Rijksmuseum).
0

In het Rijksmuseum is een speciale route bedacht waarlangs je een aantal kunstwerken ziet die regelrecht op de Bijbel teruggaan. Waarom organiseert het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) zo’n Bijbelroute? En hoe kan kunst een brug slaan tussen mensen van nu en de Bijbel?

Achtergrond Kerken zouden niet moeten afzien van zonnepanelen vanwege rendementsoverwegingen. (beeld: zonnepanelen op het dak van de NGK Bunschoten-Spakenburg)
0

Vandaag eindigt de Klimaattop in Parijs. Een goed moment voor kerkbesturen maar ook instellingsbestuurders, bedrijfseigenaren en ‘gewone’ kerkleden om door te pakken met investeringen in duurzame energie. Twijfels over het rendement zijn niet steekhoudend.