Author Peter Strating

Peter Strating is predikant van de Havenkerk (NGK) in Den Haag.

Opinie (beeld Delanie/Lightstock)
0

Peter Strating merkt dat nu ook binnen de kerk over racisme en het slavernijverleden wordt gesproken. We kunnen niet meer om het gesprek heen.

Opinie De kerk is een unieke plek waar mensen samenkomen en samenleven met anderen die ze niet zelf hebben uitgekozen. (beeld Pradeep Thomas Thundiyil/iStock)
0

Vroeger was de kerk een factor van betekenis midden in de samenleving, vandaag is ze verdrongen naar de rand. Dat is een aparte plek. Vaak bedoelen we mensen die niet goed kunnen meekomen als we het hebben over de rand van de samenleving. Ligt hier een unieke kans voor de kerk nu ze naar de marge is verdreven ? De kerk zou dan in elk geval op haar meester lijken. Want ook Jezus verbond zich gemakkelijk met mensen aan de rand.

Opinie (beeld Andrey/Lightstock)
0

Vanaf het begin van deze eeuw is er geëxperimenteerd met missionaire projecten en nieuwe vormen van kerk-zijn. Er is een bont palet ontstaan van meer of minder kerkelijke initiatieven. Ondertussen is er met name in de PKN een bezinning op gang gekomen over de vraag hoe deze plekken binnen het kerkverband hun plaats kunnen krijgen. Met die bezinning kunnen wij als GKv en NGK ons voordeel doen.

Opinie James sprak niet veel over wat hij onderweg, in de greep van de mensensmokkelaars, had meegemaakt. (beeld dinosmichail/iStock)
0

Hoop is een diep verlangen naar een mooie toekomst of op zijn minst de wens om de misère te ontvluchten. Met die hoop trekken veel mensen over de wereld op zoek naar een beter bestaan. Hun hoop gaat lang niet altijd in vervulling. Wat doet dat met hun hoop? En wat doen de lotgevallen van deze mensen met ons?

Opinie Het pure verlangen naar levensvervulling moet worden losgemaakt van allerlei valse begeerten. (beeld ale de sun/Shutterstock)
0

De wereld is gebroken en dat doet pijn. Onze westerse samenleving biedt tal van mogelijkheden om die pijn te verzachten, te verdoezelen of zelfs helemaal te vergeten. Maar lost dat wat op? De kerk is de plek bij uitstek waar valse behoeftebevrediging ontmaskerd kan worden en waar het verlangen naar échte levensvervulling kan groeien, schrijft Peter Strating.

Wandelen met God Hoe help je mensen die slechts een bijstandsuitkering hebben en tienduizenden euro’s schuld? Zomaar geld geven volstaat niet. (beeld pkstock/iStockPhoto)
0

We leven in een rijk land. Tegelijk is armoede een groeiend probleem. De Havenkerk is een buurtkerk in ongeveer de armste wijk van Nederland, dus worden ook wij met deze vaak schrijnende problematiek geconfronteerd. Het is een uitdaging voor de kerk, want is Jezus niet gekomen om aan armen het evangelie te vertellen?

Wandelen met God Bij brood en beker proeven we op een bijzondere manier de verbondenheid die God ons met elkaar gegeven heeft. (beeld Albanili/Shutterstock)
0

Het avondmaal is een gemeenschapsmaal. We vieren dat we één zijn met Christus en één met elkaar. De beleving van die eenheid is lang niet altijd vanzelfsprekend. Maar samen vieren kan ook zomaar een prachtige bevestiging worden van de verbondenheid tussen mensen die God bij elkaar gebracht heeft.

Wandelen met God De buurt komt regelmatig in het nieuws als het gaat om religie.
0

De Haagse Schilderswijk kent een grote gevoeligheid als het gaat om religie. De buurt komt er regelmatig mee in het nieuws. Afgelopen zomer was ook onze eigen Havenkerk plotseling het onderwerp van enkele nieuwsberichten in de landelijke media. Wandelen met God is dan vooral zoeken naar evenwicht.

1 2