Author Praktijkcentrum

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Praktijklokaal 052118 3
0

De GKv Capelle aan den IJssel Zuid-West heeft er dit jaar voor gekozen om in het jaarthema nu eens niet allerlei diepe kernen van het christelijk geloof aan de orde te stellen, maar te gaan voor een praktisch onderwerp: christen-zijn in daden en woorden.

Praktijklokaal Meet-inn
0

Kerk zijn voor de samenleving is niet iets van de laatste tijd. In Ede gebeurt dat al meer dan dertig jaar. Sinds 1988 draait daar de Meet-inn, een initiatief waaraan dertien kerken in Ede meedoen.

Praktijklokaal Met de verbouwing is ook een moderne, open ontmoetingsruimte 			gecreëerd.
0

In de GKv Gouda werd voor de verbouw van kerkgebouw Vaste Burcht architectenbureau Open Kaart ingeschakeld. Dit bureau werkt vanuit het principe van co-creatie, een vorm die steeds vaker wordt toegepast bij maatschappelijke vraagstukken.

Praktijklokaal (beeld Annie Spratt/Unsplash)
0

In Amerika is het heel gewoon, ook in gereformeerde kerken. In Nederland kende onder meer het evangelische Crossroads al deze praktijk, maar sinds kort heeft de trend om voorafgaand aan de kerkdienst samen koffie te drinken ook gereformeerd Nederland bereikt.

Praktijklokaal (beeld tommaso79/iStock)
0

Het zal in Leens in Noord-Groningen niet snel gebeuren dat de gastvoorganger te laat komt door een file. Toch zijn ze in de plaatselijke GKv voorbereid op een dienst waarbij de voorganger te laat of helemaal niet komt.

Praktijklokaal (beeld Tom Keenan/Lightstock)
0

In Dalfsen is de commissie Jong actief in beide GKv’s en de NGK. Deze commissie heeft de kerkenraadsleden en diakenen van de drie kerken uitgenodigd om te praten over de toekomst van de kerk en vooral ook om te luisteren naar wat jongeren daarover te vertellen hebben.

1 2 3 34