Author Rob van Houwelingen en Myriam Klinker-De Klerck

Rob van Houwelingen en Myriam Klinker-De Klerck zijn als nieuwtestamentici verbonden aan de TU Kampen.