Author Rob van Houwelingen en Myriam Klinker-De Klerck

Rob van Houwelingen en Myriam Klinker-De Klerck zijn als nieuwtestamentici verbonden aan de TU Kampen.

Eyeopener 052326 Eyeopener foto
0

Nederlanders staan niet bepaald bekend vanwege hun gastvrijheid. In de wereld van de Bijbel was gastvrijheid een hooggewaardeerde deugd.