Author Robert Roth

Robert Roth is predikant van de 3G-kerk in Hengelo.

Opinie (beeld Mary Long/Shutterstock)
0

Schrijven over zelfverloochening vindt Robert Roth pittig. Want zijn eigen leven loopt langs de lijnen van ontkend worden. Inmiddels vindt hij ‘de ander hoger achten dan mijzelf’ een van de mooiste dingen om te doen. Een Bijbelse verkenning van een ervaringsdeskundige.

Opinie De kerk heeft een script, maar biedt dat script genoeg ruimte aan onze missionaire roeping? (beeld MIA Studio/Shutterstock)
0

Het draagvlak voor formuliergebruik in kerkdiensten neemt af. Mijn conclusie na lezing van de liturgische teksten is, in het licht van Stefan Paas’ boek Vreemdelingen en priesters: ze zijn niet goed bruikbaar voor kerken met betrekking tot hun missionaire roeping.

Opinie Kennelijk weten vrouwen in Efeze te weinig van de Bijbel en moet hun kennis worden bijgespijkerd. (beeld yatigra/iStock)
0

Robert Roth is toegegroeid naar de overtuiging dat de Bijbel ruimte geeft voor vrouwen in alle ambten. Hij illustreert het door zijn lezing van 1 Timoteüs 2:11-12 toe te lichten.