Author Roel Venderbos

Roel Venderbos is deeltijd predikant van de NGK Kampen en deeltijd geestelijk verzorger in een verpleeghuis.

Column 051917 Column 1 foto 2
0

Het is heerlijk om in de zomer zonder plan je tent te pakken en je bestemming af te laten hangen van zoiets simpels als het weer. Lekker leven op de bonnefooi…

Column 051917 Column 1 foto 1
0

Het luchtruim is weer het unieke domein van de vogels. Je hoort en ziet dat mensen weer oog krijgen voor de vogels in hun eigen buurt.

Opinie (beeld Sam Wheeler/Unsplash)
0

De Prediker wond er eeuwen geleden al geen doekjes om: in het leven van een mens kunnen bij het ouder worden kwade dagen komen. Dagen waarvan je zegt: ik heb er geen plezier meer in, het mag wel afgelopen zijn. Ontzettend eerlijk en herkenbaar, als je soms ziet wat een mens aan het eind van zijn leven moet inleveren. Aan gezondheid, aan decorum, etcetera. Toch valt er meer te zeggen.

Eyeopener (beeld designimpressario/iStock)
0

De donkerste psalm, zo kun je Psalm 88 wel noemen. Alleen al het eind met die aangrijpende woorden: ‘mijn enige metgezel is de duisternis’. Het lied is afkomstig uit de kring van de Korachieten. We zingen het nauwelijks in de kerk. Psalm 88, dat kun je de gemeente toch niet aandoen?

Eyeopener (beeld EllenaZ/iStock)
0

Over een paar weken is het weer kerstfeest. Op scholen en verenigingen, in huizen en last but not least in kerken wordt het gevierd. Vooral door veel liederen te zingen. Dat is niet van vandaag of gisteren. Zo is het ook begonnen. Jong en oud zong dat het een lieve lust was: Maria, Zacharias, de engelen, de herders en Simeon. Er was ook een 100-plusser bij, ze heette Hanna.

Column 051917 Column 1 foto 1
0

Vorige maand verscheen er een diepgravende studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de sociale staat van Nederland. Eén ding daaruit is me bijgebleven: de gemiddelde Nederlander voelt zich gelukkiger naarmate hij meer grip op zijn leven heeft.

Opinie De kerkelijke gemeente zorgde voor vrijwilligers die meehielpen bij het duwen van de rolstoelen en het organiseren van het ontbijt. (beeld Halbe van der Ven)
0

Onlangs integreerden het Diaconaal Steunpunt van de GKv en NGK en het Missionair Steunpunt van de NGK tot één informatie- en inspiratieplatform. Dit platform wil kerken en kerkleden ondersteunen op het terrein van integral mission. Het is een stap die aansluit bij de groeiende overtuiging dat evangelisatie en diaconaat twee kanten van dezelfde medaille zijn: geloof, hoop en liefde delen met andere mensen.

Column 041719 Column 1 foto
0

Een glas dat voor de helft is gevuld, is dat nu halfvol of halfleeg? Het antwoord daarop laat iets zien van hoe iemand in het leven staat.

1 2 3 4