Author Roel Venderbos

Roel Venderbos is deeltijd predikant van de NGK Kampen en deeltijd geestelijk verzorger in een verpleeghuis.

Column 051917 Column 1 foto 1
0

Vorige maand verscheen er een diepgravende studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de sociale staat van Nederland. Eén ding daaruit is me bijgebleven: de gemiddelde Nederlander voelt zich gelukkiger naarmate hij meer grip op zijn leven heeft.

Opinie De kerkelijke gemeente zorgde voor vrijwilligers die meehielpen bij het duwen van de rolstoelen en het organiseren van het ontbijt. (beeld Halbe van der Ven)
0

Onlangs integreerden het Diaconaal Steunpunt van de GKv en NGK en het Missionair Steunpunt van de NGK tot één informatie- en inspiratieplatform. Dit platform wil kerken en kerkleden ondersteunen op het terrein van integral mission. Het is een stap die aansluit bij de groeiende overtuiging dat evangelisatie en diaconaat twee kanten van dezelfde medaille zijn: geloof, hoop en liefde delen met andere mensen.

Column 041719 Column 1 foto
0

Een glas dat voor de helft is gevuld, is dat nu halfvol of halfleeg? Het antwoord daarop laat iets zien van hoe iemand in het leven staat.

Eyeopener (beeld Wavebreakmedia/iStock)
0

Het benaderen van mensen met een beperking als een geval, en niet als mens, is iets van alle tijden, zo blijkt wel uit de geschiedenis van Johannes 9.

Eyeopener (beeld jo15jo/iStock)
0

‘Zondig niet meer, anders zal u iets ergers overkomen.’ Het zijn bekende woorden van Jezus, uitgesproken tegen de man die Hij genezen had in het verpleeghuis te Betzata. Onwillekeurig denk je dan dat die man daar beland was omdat hij ooit een vreselijke zonde begaan had. Zoals een paar hoofdstukken later ook verondersteld wordt over die man die blindgeboren was. Zou dat echt zo zijn?

Column 041719 Column 1 foto
0

‘De liefde laat geen ruimte voor angst, schrijft Johannes in zijn eerste brief. Ik denk dat hij als geen ander begrepen heeft wat Jezus bezielde.’ Een column van Roel Venderbos.

Eyeopener (beeld LUMO/Lightstock)
0

Misschien heb jij ook weleens gedacht: was het nou nodig dat Jezus ingreep bij een bruiloft die in het water dreigde te vallen? Oké, het zou vast heel vervelend zijn geweest voor het bruidspaar, wanneer hun gasten geen wijn meer konden drinken. Maar onoverkomelijk was het nu ook weer niet. Er zijn ergere dingen in de wereld. Daar was Jezus toch voor gekomen?

Column 041719 Column 1 foto
0

Binnenkort is weer de Week van de Euthanasie, een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Roel Venderbos pleit voor een Week van het Volhouden.

Eyeopener (beeld Halfpoint/iStock)
0

Jezus vertelt enkele verrassende adventsverhalen over de komst van Gods koninkrijk. In één daarvan vergelijkt Jezus het koninkrijk der hemelen met een koning die een bruiloftsfeest organiseert voor zijn zoon.

1 2 3