Author V. Lalnghakthang

V. Lalnghakthang is predikant van de Reformed Presbyterian Church in Noordoost-India. India Mission | Verre Naasten ondersteunt dit kerkverband namens GKv-gemeenten in Nederland. Zie www.verrenaasten.nl/india.

Special 2016 Gemeenteleden van de RPCNEI delen noodhulp uit na een aardbeving 			in hun regio (2016).
0

Van 7 families in 1979 tot 93 gemeenten en ruim 11.000 gemeenteleden nu: dat is de Reformed Presbyterian Church in Noordoost-India (RPCNEI), waar ik predikant ben. We maken deel uit van de presbyteriaanse kerk en zijn ook als zodanig georganiseerd. Eén van de belangrijkste speerpunten van ons kerkverband is missionair kerk zijn. We willen anderen over God vertellen.