Author Wim van der Schee

Wim van der Schee is predikant van de hervormde wijkgemeente Lindtse Hof in Zwijndrecht.

Column Wim van der Schee.
0

Een kerkdienst verdraagt geen toeschouwers. Ze verwacht alleen deelnemers. Natuurlijk kun je best eens proberen slechts bezoeker te zijn, te kijken en meer niet. Maar dat is lastig.

Opinie Een fractal is een meetkundige figuur (zoals deze bloemfiguur) die opgebouwd is uit delen die min of meer gelijkvormig zijn met de figuur zelf. De kerk heeft van nature een fractalstructuur: hetzelfde patroon keert op elk volgend niveau terug, in principe zonder einde. In de kerk is dat het patroon van de communie, de avondmaalsgemeenschap. Het is de structuur van de liefde, van de verzoening, van op elkaar letten en voor elkaar zorgen, die ontspringt aan de liefde van Christus. (beeld Anikakodydkova/Shutterstock)
0

Over de volle breedte van protestants Nederland zie je dezelfde tendens richting een marginaal kerkverband: groepen relatief losstaande gemeenten, voorzien van een zo klein mogelijke dienstenorganisatie voor opleiding en financiering van werkers in de gemeenten, probleemoplossing en toerusting. Maar is daar alles mee gezegd?

Column Wim van der Schee.
0

Op de schaal van orthodoxie in de zin van het juiste vertellen, scoren gereformeerde kerken doorgaans zeer hoog. Op de schaal van orthodoxie in de zin van het juiste doen in de eredienst, scoren gereformeerde kerken doorgaans zeer laag.

Column Wim van der Schee.
0

Anders dan mensen met spijt, spreken mensen met diep berouw doorgaans behoorlijk de waarheid over zichzelf. ‘In zonde ben ik ontvangen en in ongerechtigheid geboren’ (Psalm 51:7) is zo’n ervaring van berouw.

Column Wim van der Schee.
0

Er zijn dingen die God nogal belangrijk vindt, belangrijker dan andere dingen. Recht doen hoort daarbij (Micha 6:8). Het is één van de manieren waarop Abraham en zijn nakomelingen tot een zegen zullen worden voor alle volken.

Column Wim van der Schee.
0

In de kerk wordt veel te veel gepraat. Wat er voor mensen werkelijk toe doet, wordt gedáán: gekust, gegeven, gedragen – of heeft aan een enkel woord genoeg: ik houd van jou, vergeef me, ik ben er. Woorden die doen wat ze zeggen.

Column Wim van der Schee.
0

We moeten mensen beoordelen op wat ze bijdragen aan onze samenleving, vind onze minister-president. Het is maar goed dat we in de kerk volkomen immuun zijn voor die manier van denken.

Column Wim van der Schee.
0

Het is niet meer dan consequent dat de huidige regering de toegang tot de rechter de laatste jaren financieel steeds moeilijker maakt. Al veel langer wordt mensen de toegang tot het recht steeds moeilijker gemaakt.