Author Wolter Rose

Wolter Rose is universitair hoofddocent Semitische talen, geschiedenis en cultuur van het Oude Nabije Oosten aan de TU Kampen.

Woordzoeker (beeld Patramansky/iStock)
0

‘Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld’ (Psalm 16:6). De omstandigheden van de bidder die deze woorden uitspreekt zijn niet bepaald gunstig. Als iemand op zo’n moment spreekt over iets wat hem gelukkig maakt, dan wil je weten waar hij zo verrukt van is.

Woordzoeker (beeld serdjophoto/iStockphoto)
0

‘Gods glorie zien’ – misschien denk je dan vooral aan een piekervaring in iemands leven, een moment van uitbundig geloof. Maar dat zijn niet de enige gelegenheden waarop Gods glorie veel voor je kan betekenen.

Woordzoeker (beeld Gerd Altmann/Pixabay.com)
0

De vraag: waar gaat het over in het evangelie?, wordt in de boeken van het Nieuwe Testament op verschillende manieren beantwoord. In een brief aan Timoteüs omschrijft Paulus de kern van het christelijke geloof op een verrassende manier als: ‘het evangelie over de glorie van de gelukzalige God’.

Woordzoeker (beeld Jorisvo/123rf.com)
0

We hebben Hemelvaart gevierd. Jezus Christus heeft zijn missie voltooid en is teruggekeerd op zijn basis. Mensen als Maria, Marta en Lazarus konden hun leven lang terugkijken op onvergetelijke ontmoetingen met hun vriend Jezus. Zulke dierbare herinneringen hebben wij niet. Hoe kan het dat we toch in Hem geloven?

Woordzoeker (beeld Bruce Rolff / 123rf.com)
0

In het tweede hoofdstuk van zijn brief aan de christelijke gemeente in Filippi zet de apostel Paulus het leven van Jezus in een groots kader. Aan het leven van Jezus op aarde gaat een hele geschiedenis vooraf, een eeuwigheid van bestaan ‘in de gestalte van God’, zoals Paulus het noemt.