Browsing: NGK-nieuws

NGK-nieuws ngk-gkv
0

Het lijkt goed mogelijk om de verschillen in de kerkordes van de GKv en de NGK te overbruggen. Dat rapporteren de Commissie voor Contact en Samenwerking van de NGK (CCS) en Deputaten Kerkelijke Eenheid van de GKv (DKE) aan respectievelijk de Landelijke Vergadering en de Generale Synode.

NGK-nieuws Informatieboekje 2017
0

Na een lichte stijging in 2015 is het ledental van de NGK in 2016 met 83 leden gedaald. Dat blijkt uit het nieuwe Informatieboekje. Daarmee is de licht dalende trend van 2013 en 2014 weer opgepakt.

NGK-nieuws ngk-gkv
0

Als het aan de Landelijke Vergadering van de NGK ligt, komt er snel een gezamenlijke landelijke bijeenkomst om concrete stappen te zetten op weg naar de hereniging van de NGK en de GKv. Dat bleek op de LV-zitting van 8 april.

NGK-nieuws NGK website
0

De Landelijke Vergadering (LV) van de NGK keurde op 11 maart unaniem de plannen voor een Gereformeerde Theologische Universiteit goed. Het woord is nu aan de GKv- en CGK-synodes.

NGK-nieuws ngk-gkv
0

Op 9, 10 en 11 maart vergadert de GKv-synode in Elspeet, onder meer over de voorstellen van het deputaatschap Kerkelijke Lasten en van het deputaatschap Kerkorde. Op 11 maart komt ook de Landelijke Vergadering van de NGK bijeen.

1 3 4 5 6 7 13