Browsing: NGK-nieuws

NGK-nieuws Informatieboekje 2017
0

Na een lichte stijging in 2015 is het ledental van de NGK in 2016 met 83 leden gedaald. Dat blijkt uit het nieuwe Informatieboekje. Daarmee is de licht dalende trend van 2013 en 2014 weer opgepakt.

NGK-nieuws ngk-gkv
0

Als het aan de Landelijke Vergadering van de NGK ligt, komt er snel een gezamenlijke landelijke bijeenkomst om concrete stappen te zetten op weg naar de hereniging van de NGK en de GKv. Dat bleek op de LV-zitting van 8 april.

NGK-nieuws NGK website
0

De Landelijke Vergadering (LV) van de NGK keurde op 11 maart unaniem de plannen voor een Gereformeerde Theologische Universiteit goed. Het woord is nu aan de GKv- en CGK-synodes.

NGK-nieuws ngk-gkv
0

Op 9, 10 en 11 maart vergadert de GKv-synode in Elspeet, onder meer over de voorstellen van het deputaatschap Kerkelijke Lasten en van het deputaatschap Kerkorde. Op 11 maart komt ook de Landelijke Vergadering van de NGK bijeen.

NGK-nieuws Eenheid 2
0

Op 12 maart vieren de leden van de GKv Arnhem (Koepelkerk) en de CGK/NGK Arnhem (Kruiskerk) samen het avondmaal. Daarmee wordt het eerherstel van ds. W. Scheele onderstreept, die in 1969 als predikant van de GKv Arnhem werd geschorst en in 1986 overleed.

NGK-nieuws Kruis 2
0

Op 7 februari is ds. Hans Stolk (93), emeritus predikant in de NGK, overleden. Hij diende de GKv Blokzijl, de GKv (later NGK) Oostelijk-Flevoland en de NGK Kampen.

1 2 3 9