Browsing: Praktijklokaal

Praktijklokaal (beeld tommaso79/iStock)
0

Het zal in Leens in Noord-Groningen niet snel gebeuren dat de gastvoorganger te laat komt door een file. Toch zijn ze in de plaatselijke GKv voorbereid op een dienst waarbij de voorganger te laat of helemaal niet komt.

Praktijklokaal (beeld Tom Keenan/Lightstock)
0

In Dalfsen is de commissie Jong actief in beide GKv’s en de NGK. Deze commissie heeft de kerkenraadsleden en diakenen van de drie kerken uitgenodigd om te praten over de toekomst van de kerk en vooral ook om te luisteren naar wat jongeren daarover te vertellen hebben.

Praktijklokaal Praktijklokaal
0

Verschillende kerken gebruiken de zomertijd voor andere activiteiten dan in het kerkelijke seizoen – vaak naar buiten gerichte activiteiten. Een paar voorbeelden, mogelijk ter inspiratie voor volgend jaar.

1 2 3 4 5 37