Browsing: Praktijklokaal

Praktijklokaal Caribbean_Petroleum_Corporation_Disaster
0

De gemeente Kampen zoekt kerken die bij rampen hulp kunnen bieden door bijvoorbeeld hun gebouw open te stellen en mensen op te vangen. De NGK IJsselmuiden reageerde positief op de oproep. ‘Natuurlijk willen we meewerken.’

Praktijklokaal Een groot pijnpunt is de doopdienst. Alle gemeenteleden worden opgeroepen om verantwoordelijkheid te nemen in de geloofsopvoeding, maar wat komt daarvan terecht?
0

Ongeveer twintig mensen gaven op 11 april gehoor aan de uitnodiging van Egbert en Sietske Kruitbosch van de GKv Hoogeveen om te komen praten over wat heel gevoelig ligt: mijn kind gelooft niet meer. Met elkaar deelden ze hun verdriet en zorg en vonden ze herkenning.

Praktijklokaal 011006 Praktijklokaal - Kooiactie
0

In Leek hebben tieners actie gevoerd voor onderdrukte christenen. Het idee: laat je 24 uur lang vrijwillig opsluiten in een kooi op de Dam in Leek, met enkel water en brood.

Praktijklokaal De gespreksavond wordt georganiseerd door GroeJmee (www.groejmee.nl).
0

In heel wat gemeenten binnen de GKv en de NGK wordt in deze maanden een gespreksavond belegd over seksualiteit en opvoeding. De NGK Heerenveen bedacht een opvallende manier om de avond vorm te geven. De mensen speelden onder meer een soort ganzenbordspel.

Praktijklokaal De NGK Apeldoorn stimuleert haar gemeenteleden om actief mee te denken en te praten in de zoektocht naar ambtsdragers, niet rondom verkiezingen, maar juist op allerlei andere momenten en plaatsen. (beeld Jaco Klamer)
0

‘Bent u ervan overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente tot deze dienst heeft geroepen?’ Daar zeggen ouderlingen en diakenen ja op bij hun bevestiging. Maar vaak is daar een moeizaam proces aan voorafgegaan. Dubbeltallen? Daar kom je als kerk vaak niet meer aan toe. Hoe betrek je in die situatie de gemeente bij het zoeken van ambtsdragers?

Praktijklokaal Erg weinig kerkenwebsites zijn in orde, terwijl mensen zich juist via internet oriënteren op een kerk om zich bij aan te sluiten.
0

Het CGK-deputaatschap kerk en media heeft de websites van de Christelijk Gereformeerde Kerken bekeken en werd niet blij: maar 15 procent van de websites zijn in orde.

Praktijklokaal (beeld Dphiman)
0

De GKv Den Bosch heeft, in navolging van andere gemeenten, een vertrouwelijkheidsprotocol opgesteld dat gemeenteleden inzicht geeft in wat er gebeurt met de zaken die ze hun ouderling of diaken toevertrouwen.

1 31 32 33 34 35