Browsing: Praktijklokaal

Praktijklokaal 012206 Praktijklokaal Foto 3
0

Heeft God de wereld in zes dagen geschapen? Of kun je als christen rustig geloven dat God een stofje maakte waar alles in zat en dat zich volgens de evolutietheorie in 13,7 miljard jaren ontwikkeld heeft tot het heelal zoals dat er nu is? Over deze vragen kwam prof. dr. Chris Kruse voorlichting geven in de GKv Assen (Peelo).

Praktijklokaal Door thuis avondmaal mee te vieren, blijven mensen verbonden met de gemeente. (beeld Freek Visser/Beeldbank PKN)
0

Sinds een aantal jaren bestaat in de GKv de mogelijkheid om het avondmaal bij mensen thuis te vieren. Maar hoe doe je dat in de praktijk? De GKv Zoetermeer heeft daarvoor een protocol opgesteld.

Praktijklokaal Bidden
0

In de Groningse Tehuisgemeente (NGK) bidden ze voor de dienst. Dat kun je op twee manieren opvatten: je bidt voorafgaand aan de dienst of je bidt met het oog op de dienst. In Groningen is allebei het geval.

Praktijklokaal Volgens de GKv Kampen-Noord en de GKv Kampen-Zuid is het vertrouwen in de omgang met Gods Woord door de NGK Kampen niet in geding nu er sprake is van een verschillende praktijk rond de toelating tot het avondmaal.
0

In de NGK Eindhoven wordt een nieuwe manier van avondmaalsviering in praktijk gebracht. Of eigenlijk een heel oude. Hij komt uit de oude kerk, waar de christenen vaak samen een maaltijd hielden, met als onderdeel de viering van het avondmaal.

Praktijklokaal Praktijklokaal - Zuidlaren
0

Eén van de kerken die bewust gekozen hebben voor het combineren van jeugdvereniging en catechese, is de GKv Zuidlaren. De gemeente gaat na een grondige voorbereiding in januari 2016 van start met een Jeugdcavé.

Praktijklokaal Nabestaanden leggen een witte steen met de naam van de overledene op de avondmaalstafel.
0

Steeds meer gemeenten herdenken hun gestorven gemeenteleden op de laatste zondag van het kerkelijke jaar, dit jaar op 22 november. En steeds vaker omvat die herdenking meer dan het noemen van hun namen in een ‘gewone’ kerkdienst.

Praktijklokaal Zelfs in grote gemeenten levert de zoektocht naar ambtsdragers soms niet meer dan lege banken op. (beeld Peter Gudella/Shutterstock.com)
0

Zoals in zo veel gemeenten, loopt ook in de GKv Amersfoort-Oost het bezoek aan de middagdienst terug. De gemeente besloot het gesprek daarover van onderop te voeren. Een gespreksgroep begeleidt het proces.

Praktijklokaal Het gaat om heel eenvoudige dingen, nu iets met kastanjes op hout.
0

Het idee is in de GKv Haulerwijk ontstaan, maar wordt nu geëxporteerd naar de GKv Leek: een groep vrouwen maakt presentjes voor prostituees. Het wordt zeer gewaardeerd. ‘Is dit voor mij? Speciaal voor mij gemaakt?’

Praktijklokaal 011906 Praktijklokaal foto3
0

De GKv Zwijndrecht houdt een gemeenteproject. Op zich niets bijzonders, veel gemeenten doen dat. Maar de gemeente van Zwijndrecht beweegt rond het thema: hoe ben je kerk in deze tijd? Die actuele insteek komt bijvoorbeeld terug in de communicatie.

1 31 32 33 34 35 39