Browsing: Special 2016

Special 2016 Jan Lok: 'Bij sterke kerken willen ook in 2016 mensen betrokken zijn.'
0

Droom & Vreesman staat model voor veel gevestigde kerken. Ook dat waren huizen van vertrouwen, begrip en cohesie. Maar voor deze kerken is er echt hoop. Die verken ik met V&D als spiegel.

Reportage (beeld Marielle Schuurman)
0

De stad die dit jaar The Passion te gast had, kent een rijk kerkelijk leven. Maar hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Is er dan nog aanbidding in Amersfoort? Journalist Sjoerd Wielenga ging op onderzoek uit.

Interview Stefan Paas: ‘Alle vier modellen hebben het nodig om zich blijvend op de navolging van God te bezinnen, ze hebben het ook alle vier in zich.’ (beeld Tjerk de Reus)
0

Welk kerkmodel heeft richting 2025 de beste papieren? En helpt het bespreken van modellen bij het nadenken over de kerk? Een gesprek met Stefan Paas, hoogleraar missiologie aan de VU Amsterdam en de TU Kampen.

Special 2016 Jeannette Westerkamp.
0

Frank is gaan bidden. Het is een noodsprong, zo veel problemen heeft hij. Tot zijn verbazing geeft het hem rust. Maar wat is bidden eigenlijk? Is er iemand die naar hem luistert?

Opinie 022036-woordkerk
0

In een serie van vier artikelen worden vier modellen van kerk zijn geschetst. Deze kerken bestaan nu al en zijn mogelijk richtinggevend voor de kerk van de toekomst. In dit deel: de sacramentele kerk.

Opinie 022036-woordkerk
0

In een serie van vier artikelen worden vier modellen van kerk zijn geschetst. Deze kerken bestaan nu al en zijn mogelijk richtinggevend voor de kerk van de toekomst. In dit deel: de discipelschapskerk.

Opinie 022036-woordkerk
0

In een serie van vier artikelen worden vier modellen van kerk zijn geschetst. Deze kerken bestaan nu al en zijn mogelijk richtinggevend voor de kerk van de toekomst. In dit deel: de aanbiddingskerk.

Opinie 022036-woordkerk
0

In een serie van vier artikelen worden vier modellen van kerk zijn geschetst. Deze kerken bestaan nu al en zijn mogelijk richtinggevend voor de kerk van de toekomst. In dit deel: de Woordkerk.

Interview Almatine Leene: ‘Ik merk dat veel jonge christenen moeite hebben om met Bijbelse paradoxen te leven.’
0

Heeft de kerk van de toekomst het helemaal gehad met vastomlijnde ideeën, dogma’s en leerstellingen? Vraag het twee – niet geheel willekeurig gekozen – theologen en ze wijzen dat resoluut van de hand. ‘Gereformeerde kerken moeten vanuit hun dogmatische kracht evenwicht brengen. Dat is hard nodig.’