Browsing: Special 2016

Achtergrond IMG_E6711
0

Ik droom best vaak over een andere, nieuwe toekomst van de kerk, ook van mijn eigen kerk. Toch heb ik flink gestoeid met het verzoek om die droom op papier te zetten. Analyse, opinie en drang naar evenwichtigheid liet ik uiteindelijk los om mijn fantasie alle ruimte te geven.

Opinie (beeld Ellagrin/Shutterstock)
0

Besluitvorming in een kerkelijke gemeente is vandaag de dag vaak moeilijk. Maar het kan wél, als je er de tijd voor neemt én een Bijbelse en duidelijke route volgt. Ik noem dat ‘christelijke besluitkunde’.

Interview ‘Het gaat mij vooral om een houding van ontvankelijkheid, van zoeken, waarin ik leer om de grootsheid van God te ervaren, die al onze menselijke verschillen te boven gaat.’ (beeld TU Kampen)
0

Praktische theologie. Je zult het als vak geven… Hans Schaeffer (44), eerder predikant en nu hoofddocent aan de Theologische Universiteit in Kampen, doet het. En zijn vak gaat – zoveel is duidelijk – ook over de kerk, over hoe je kerk kunt, wilt en ten diepste moet zijn. In een special over de toekomst van de kerk en de kerk van de toekomst kan Schaeffer niet gemist worden. OnderWeg praat met hem.

Special 2016 De scheiding tussen kerk en staat is in Frankrijk veel sterker dan in Nederland. Met deze postzegel werd in 2005 honderd jaar scheiding tussen kerk en staat gevierd. (beeld Boris15/Shutterstock)
0

De scheiding tussen kerk en staat is in weinig Europese landen zo streng als in Frankrijk. Het geloof wordt zo veel mogelijk uit het publieke domein geweerd. Dat stelt Franse protestantse kerken voor lastige vragen.

Special 2016 De FRCA vormt een hechte, eensgezinde en stabiele geloofsgemeenschap, sterk gefundeerd in de Bijbel en de gereformeerde belijdenis. (beeld Tiggy Gallery/Shutterstock)
0

De Free Reformed Churches in Australia – een klein, gereformeerd kerkverband met 4.500 leden in 16 gemeenten – leven in een andere kerkelijke, geestelijke en sociale omgeving dan de Nederlandse kerken. We kijken anders naar de samenleving en we beoordelen allerlei kwesties onder ons en om ons heen op een andere manier. Dat krijg je na 65 jaar.

Special 2016 Gert-Jan Segers: 'Nog altijd moedigen deze weerloze broeders ons aan om vol te houden.' (beeld Rufus de Vries)
0

Negen monniken, een eenvoudig klooster, een klein Algerijns dorp. Glooiende, groene heuvels en een gruwelijke oorlog tussen regeringstroepen en islamitische terroristen. De grote vraag in de film Des hommes et des dieux is: weggaan of blijven?

Special 2016 Gerardo Castro: 'Na verloop van tijd merkten we dat onze “superieure” 			leer niet leidde tot een verandering van de harten van mensen.'
1

Wat is belangrijker: een zuivere leer of een levende gemeente? Met die vraag werd de Peruaanse gemeente van predikant Gerard Castro hard geconfronteerd.

Special 2016 Gemeenteleden van de RPCNEI delen noodhulp uit na een aardbeving 			in hun regio (2016).
0

Van 7 families in 1979 tot 93 gemeenten en ruim 11.000 gemeenteleden nu: dat is de Reformed Presbyterian Church in Noordoost-India (RPCNEI), waar ik predikant ben. We maken deel uit van de presbyteriaanse kerk en zijn ook als zodanig georganiseerd. Eén van de belangrijkste speerpunten van ons kerkverband is missionair kerk zijn. We willen anderen over God vertellen.

Special 2016 022070-foto-1a
0

Omdat we met de kerk van alle plaatsen en alle tijden het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof delen, proberen we ook te leren van de kerk van vroeger. We hebben twee deskundigen gevraagd om twee gebeurtenissen uit dat verleden te belichten door er een fictief ooggetuigenverslag over te schrijven.

Opinie Een fractal is een meetkundige figuur (zoals deze bloemfiguur) die opgebouwd is uit delen die min of meer gelijkvormig zijn met de figuur zelf. De kerk heeft van nature een fractalstructuur: hetzelfde patroon keert op elk volgend niveau terug, in principe zonder einde. In de kerk is dat het patroon van de communie, de avondmaalsgemeenschap. Het is de structuur van de liefde, van de verzoening, van op elkaar letten en voor elkaar zorgen, die ontspringt aan de liefde van Christus. (beeld Anikakodydkova/Shutterstock)
0

Over de volle breedte van protestants Nederland zie je dezelfde tendens richting een marginaal kerkverband: groepen relatief losstaande gemeenten, voorzien van een zo klein mogelijke dienstenorganisatie voor opleiding en financiering van werkers in de gemeenten, probleemoplossing en toerusting. Maar is daar alles mee gezegd?

1 2 3