Author Paul Smit

Paul Smit (NGK) is jeugdwerker en werkzaam bij het Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk (NGJ).

Jeugdwerk (beeld Nastia11/iStockphoto)
0

Van kinds af aan leren we omgaan met tegenslag, teleurstelling en verlating. Dat begint wanneer papa of mama de kamer even uitgaan en het kind zich verlaten voelt. Tussen moeder en kind begint dat nog eerder. Als het ouder wordt, leert het erop vertrouwen dat papa en mama weer terugkomen. In dit voorbeeld ligt een inzicht dat het jeugdwerk nodig heeft in de coronatijd.

Jeugdwerk Op de langere termijn biedt het jeugdwerk contacten die jongeren 			helpen om zelfstandig in het leven te staan en biedt het een sociaal 			netwerk voor de toekomst. (beeld humonia/iStock)
0

Als kerken zijn we bedreven in het organiseren van kerkelijk jeugdwerk. Meestal gericht op de jeugd uit de eigen gemeente, waar ook jeugd van buiten de kerk via vriendschappen welkom is. Het jeugdwerk is dan bijna een missionaire activiteit, die ook nog eens een maatschappelijke meerwaarde heeft.

Jeugdwerk Houd bij het overdragen van kennis rekening met de verschillen tussen 			mensen. (beeld Chris Mainland/Lightstock)
0

In de Bijbelklassen, de catechisaties en de jeugdclubs in de kerk zit altijd een leerelement. Een onderwerp of een gedachte die je als catecheet of jeugdleider over wilt dragen aan de groep. Wat kan je helpen bij het overdragen van de kern van jouw bedoeling?

Jeugdwerk Waarom doen we dat deze broers en zussen aan die zich inzetten voor de jeugd in de gemeente en daarbuiten?  (beeld Rawpixel/iStock)
0

De maand juni staat vaak in het teken van het afronden van allerlei kerkelijke activiteiten. De vakantieperiode komt eraan. Voor sommige mensen in het jeugdwerk kan die niet snel genoeg komen. Ze snakken naar het einde van weer een kerkelijk seizoen. Hoe kan dat? Overvragen we hen misschien?

Jeugdwerk Op weg naar een huwelijk maakt elk jong stel een ontwikkeling door waarin het zijn eigen keuzes mag maken. (beeld NGDPhotoworks/Pixabay)
0

Jezus als bruidegom en de christelijke gemeenschap als bruid. Hoe je dat beeld invult, is mede afhankelijk van jouw ideeën over een bruiloft. Is het die unieke romantische dag waarop alles gericht is op een perfect georganiseerd feest? Of is het een wettelijke formaliteit die je desnoods op maandag voor tien uur gratis kunt vastleggen?

Jeugdwerk Veel jongeren hebben niet gelijk weer behoefte aan de volgende piekervaring. Misschien ook omdat hun leven nu al vol zit met andere pieken: eindexamens, proefwerkweken, profielwerkstukken. (beeld monkeybusinessimages/iStock)
0

Veertig dagen lang heb ik ernaar toegeleefd, eerst nog de Stille Week en dan Pasen. ‘Ja, de Heer is waarlijk opgestaan!’ Daarmee is deze fase van het kerkelijk jaar weer afgerond. Wat ga ik nu doen?

Jeugdwerk De meeste tieners zijn nog aan het ontdekken wat intimiteit en seksualiteit inhouden, hoe die met emoties samengaan en wat ze lichamelijk losmaken. (beeld Valerly_G/iStock)
0

Tieners en jongeren worden overal geconfronteerd met openlijke en soms verwrongen beelden van seksualiteit. Het verband tussen intimiteit en seksualiteit blijft vaak onvermeld, klagen we dan. Maar gaat het in de kerk veel beter? Ook daar blijft aandacht voor seksualiteit vaak beperkt tot het lichamelijke aspect.

Jeugdwerk Hij wil wel, want hij gelooft in God, maar hij kan niet voldoen aan alle claims die aan het label christen verbonden worden.
0

Eén van de Jeugdtrends 2019 is dat jongeren meer willen zijn dan de uitkomst van een algoritme, meer dan de verzamelde cookies van mediakanalen, de registratie door school of door de overheid. Jongeren zijn unieke personen. ‘Ik weet wie ik ben en daarvan is er maar één.’ Die uniciteit willen ze uitdragen: ik ben meer dan een verzameling labels.

Jeugdwerk De veranderende wereld vraagt om nieuwe vaardigheden, die kinderen ook moeten leren om bij de tijd te blijven. (beeld Hal Gatewood/Unsplash)
0

Mijn nichtje van 4 ging na de zomer naar groep 1 van de basisschool. Echt lezen kan ze nog niet, toch weet ze probleemloos op een tablet te vinden wat ze wil zien of doen. Ze weet de woorden te typen en te herkennen die nodig zijn om in de apps op de goede plek uit te komen. Haar vaardigheden passen helemaal bij deze digitale tijd. Zijn we ons in de kerk wel voldoende bewust van de gevolgen van dat leven in een digitale tijd?

Jeugdwerk ‘Ik droom van mooie relaties tussen jongeren en volwassenen. Relaties waarin jongeren hun geloof, twijfels, emoties en keuzes een plek kunnen geven.’ (beeld DDurrich/iStock)
0

Hoe kun je eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich veilig en gezien voelen? Eén van de mogelijkheden is dat je als gemeente werkt met buddy’s: volwassen gemeenteleden die met enige regelmaat contact hebben met een jongere.

1 2 3 4