Browsing: Eyeopener

Eyeopener (beeld jo15jo/iStock)
0

‘Zondig niet meer, anders zal u iets ergers overkomen.’ Het zijn bekende woorden van Jezus, uitgesproken tegen de man die Hij genezen had in het verpleeghuis te Betzata. Onwillekeurig denk je dan dat die man daar beland was omdat hij ooit een vreselijke zonde begaan had. Zoals een paar hoofdstukken later ook verondersteld wordt over die man die blindgeboren was. Zou dat echt zo zijn?

Eyeopener (beeld Halfpoint/iStock)
0

Paulus schrijft aan zijn medewerker Timoteüs dat deze een voorbeeld moet nemen aan het geloof van zijn moeder en grootmoeder. Niet zozeer om wat ze geloven, maar vooral om hoe ze geloven: in volledige trouw aan God. Maar waarom had Timoteüs die aansporing nodig?

Eyeopener (beeld LUMO/Lightstock)
0

Misschien heb jij ook weleens gedacht: was het nou nodig dat Jezus ingreep bij een bruiloft die in het water dreigde te vallen? Oké, het zou vast heel vervelend zijn geweest voor het bruidspaar, wanneer hun gasten geen wijn meer konden drinken. Maar onoverkomelijk was het nu ook weer niet. Er zijn ergere dingen in de wereld. Daar was Jezus toch voor gekomen?

Eyeopener (beeld igoriss/iStock)
0

Om als christenen goed (samen) te leven, moeten we zoeken naar vrede en heiliging, zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Als je te hard je best doet, liggen teleurstelling en bitterheid op de loer.

Eyeopener (beeld sedmak/iStock)
0

Er waren in Jezus’ tijd heel wat mannen die ook Jezus heetten. Maar als je het had over ‘Jezus van Nazaret’ of ‘Jezus de Nazoreeër’ was het voor iedereen duidelijk wie je bedoelde. En met die laatste aanduiding werd vaak ook direct duidelijk hoe men over Hem dacht.

Eyeopener (beeld Georgina198/iStock)
0

Hoe schiep God de wereld? Door te spreken alleen. Waaruit? Uit niets. Stel deze vragen aan willekeurige gemeenteleden, oud of jong, en je krijgt deze antwoorden. Hele generaties catechisanten hebben met zondag 9 beleden dat de eeuwige Vader hemel en aarde uit niets heeft geschapen en nog steeds in stand houdt. ‘Uit niets’, het lijkt zonneklaar. Totdat je in Romeinen 11 leest: ‘uit Hem’.

Eyeopener (beeld KatarzynaBlalasiewicz/iStock)
0

In wat we geven en ontvangen, zien we een glinstering van Gods liefde voor ons. Hij heeft zijn leven gegeven voor ons, zodat wij ons leven met anderen kunnen delen.

Eyeopener (beeld Rob van Houwelingen)
0

Johannes 3:16 staat onbetwistbaar boven aan de top tien van meest geliefde Bijbelteksten. Het is de tekst waarnaar het meest verwezen wordt op internet. Een Bijbelstudie van Rob van Houwelingen.

Eyeopener (beeld Halfpoint/iStock)
0

Jezus vertelt enkele verrassende adventsverhalen over de komst van Gods koninkrijk. In één daarvan vergelijkt Jezus het koninkrijk der hemelen met een koning die een bruiloftsfeest organiseert voor zijn zoon.

Eyeopener (beeld ilze79/iStock)
0

Luisteren is in onze tijd niet zo makkelijk. Wij hebben beeld nodig, we willen graag iets zien, iets beleven. Nadenken over goed en kwaad is ook niet zo makkelijk. We baseren ons oordeel vaak op of iets goed voelt of niet. Bijvoorbeeld als het gaat over levensstijl, relaties of over het geloof. Maar kijken we wel goed en klopt ons gevoel wel?

1 2 3 4 5 8