Browsing: Eyeopener

Eyeopener The crucifix is in the hands of a man who is praying for the blessing of his god with faith.
0

‘Zo is dan het geloof uit het horen’. Met die woorden van Paulus zijn velen van ons opgegroeid. Ze lijken tegenwoordig plaats te moeten maken voor: ‘Zo is dan het geloof uit het ervaren’. Maar kennis en ervaring sluiten elkaar niet uit. Ze gaan juist hand in hand.

Eyeopener 052326 Eyeopener foto
0

Nederlanders staan niet bepaald bekend vanwege hun gastvrijheid. In de wereld van de Bijbel was gastvrijheid een hooggewaardeerde deugd.

Eyeopener (beeld EllenaZ/iStock)
0

Over een paar weken is het weer kerstfeest. Op scholen en verenigingen, in huizen en last but not least in kerken wordt het gevierd. Vooral door veel liederen te zingen. Dat is niet van vandaag of gisteren. Zo is het ook begonnen. Jong en oud zong dat het een lieve lust was: Maria, Zacharias, de engelen, de herders en Simeon. Er was ook een 100-plusser bij, ze heette Hanna.

Eyeopener (beeld LUMO/Lightstock)
0

Als leven met Jezus het antwoord is op de diepste vragen van alle mensen, als Hij ons kinderen maakt van de schepper van hemel en aarde, hoe is het dan mogelijk dat er mensen zijn die niet in Hem geloven? Ligt dat misschien aan ons, als kerken of als individuele gelovigen?

Eyeopener (beeld sedmak/iStock)
0

Soms word je gewoon heel blij van een ontdekking die je in de Bijbel doet. Ik heb dat vooral wanneer ik in duistere delen van het Oude Testament God ineens het licht aan zie doen. Heb je ooit gehoord van Oded? Of een idee van wat hij heeft gedaan? Lees door en je zult hem nooit meer vergeten.

Eyeopener (beeld MonkeyBusinessImages/Shutterstock)
0

Meer dan drieduizend christenen die volstrekt eensgezind zijn, kom daar vandaag eens om! Kerkelijke eenheid lijkt onbereikbaar. Steeds opnieuw zijn er redenen om elkaar te verlaten, internationaal worden banden doorgesneden en bij elke fusie zijn er groepen die daar niet in mee kunnen gaan. Hoe deden ze dat toch op de pinksterdag? Zijn we iets kwijtgeraakt of vergeten?

Eyeopener (beeld Prixel Creative/Lightstock)
0

God is heilig. Dat kunnen we begrijpen. Maar in de Bijbel wordt ook van de gelovigen gezegd dat ze heilig zijn en heilig moeten leven. Wat betekent dat? Zouden we echt zondeloos moeten leven?

Eyeopener (beeld LUMO/Lightstock)
0

In de Bijbel wordt menig wonder boven wonder verteld. Jericho valt, als Israël juicht; Jezus vermenigvuldigt brood en vis en stilt zo de honger van duizenden; Petrus wordt door een engel uit de gevangenis geleid. Wat hebben wij aan al die prachtige wonderverhalen?

Eyeopener (beeld Blake Connally/Unsplash)
0

Daar staan de Israëlieten dan. Vóór hen de zee. Achter hen de legers van de farao. Ze zitten als ratten in de val. Welke kant je ook kijkt, overal loopt de weg dood. En dan horen ze die woorden: ‘De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.’ God daagt hen en ons uit om juist in moeilijke omstandigheden op Hem te blijven vertrouwen.

1 2 3 4 5 9