Browsing: Eyeopener

Eyeopener (beeld Evgenii Emelianov/iStock)
0

In de woestijn, onderweg naar het beloofde land, vragen de Israëlieten zich af of de HEER in hun midden is. Door de eeuwen heen hebben mensen deze vraag gesteld. Het is de vraag van Israël, de vraag van onze mensengeschiedenis, en soms ook de vraag van ons leven nu. Is de Heer er echt, of zegt Hij maar wat? En als Hij in ons midden is, waaraan merken wij dat dan?

Eyeopener (beeld Prixel Creative/Lightstock)
0

Wie zijn je ouders? Het antwoord op die vraag zegt veel over jou. Zo vader, zo zoon. Het klopt echt. Denk aan het liedje ‘Papa’ van Stef Bos. En dat van die spreekwoordelijke appel klopt ook. Als je een echte Jansen bent, heb je meestal eigenschappen die opvallend en kenmerkend zijn voor meneer of mevrouw Jansen. Maar wat als je geboren bent uit de Geest?

Eyeopener (beeld kathleenmadeline/Lightstock)
0

De waarheid bevindt zich in zwaar weer. Denk aan het vele fake news dat belangengroepen – politieke leiders en zelfs christenen niet uitgezonderd – ongegeneerd verspreiden. Kunnen we in zo’n klimaat nog wel zeggen dat Jezus de waarheid is?

Eyeopener (blueenayim/iStock)
0

Waarom zou een stad Mozes nodig hebben? Met ‘Mozes’ is dan niet zozeer de Bijbelse persoon bedoeld; zijn naam staat voor de Thora en in bredere zin voor de Hebreeuwse Bijbel als geheel.

Eyeopener (beeld Bill Hamway/Unsplash)
0

Het verhaal van de pratende ezelin die door Bileam wordt geslagen, verwacht je eerder in een sprookjesboek dan in de Bijbel. Toch is de vraag van de ezelin uiterst actueel en confronterend. Want hoe gaan wij anno 2018 eigenlijk met dieren om? En wat zegt dit verhaal over onze roeping om voor de aarde te zorgen?

Eyeopener (beeld patrikslechta/Pixabay)
0

Tijdens Pinksteren komen drieduizend mensen tot geloof in Christus. Het lijkt wel alsof de heilige Geest vooral werkt in grote aantallen. Blijft dat zo? Niet veel later blijkt dat de Geest ook krachtig aanwezig is in een-op-eencontacten.

Eyeopener (beeld Keem Ibarra/Unsplash)
0

Hoe maak je keuzes in het leven? En hoe weet je of je de goede keuzes maakt? Anders gezegd: hoe weet je of je daarin Gods wil doet? Vraag God om wijsheid en Hij zal het geven, zegt Jakobus. Ja, maar hoe dan? Er klinkt zelden een stem uit de hemel.

Eyeopener (beeld JordanSimeonov/iStock)
0

‘Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven’, zegt de schrijver. Waar hebben wij leiders voor nodig in de kerk en wat voor leiders hebben wij nodig?

Eyeopener (beeld Split Second Stock/iStock)
0

Op het moment dat de financieel directeur vanwege malversaties door de mand valt, regelt hij nog gauw voor zichzelf een pensioenvoorziening op kosten van de baas. Zo fout als wat, zou je zeggen. Hoe kan Jezus zo’n situatie dan aan ons voorhouden als voorbeeld om na te volgen?

1 2 3 4 5 7