Browsing: Eyeopener

Eyeopener (beeld Split Second Stock/iStock)
0

Op het moment dat de financieel directeur vanwege malversaties door de mand valt, regelt hij nog gauw voor zichzelf een pensioenvoorziening op kosten van de baas. Zo fout als wat, zou je zeggen. Hoe kan Jezus zo’n situatie dan aan ons voorhouden als voorbeeld om na te volgen?

Eyeopener (beeld Inbetween/Lightstock)
0

Petrus en Johannes hebben beiden een bijzondere positie in de leerlingenkring rond Jezus en dat weten ze van elkaar. Vandaar die vraag van Petrus over Johannes’ toekomst. Maar Jezus maakt duidelijk dat ze ieder persoonlijk voor Hem zullen moeten kiezen en dat ze niet voor elkaar Hem kunnen navolgen.

Eyeopener (beeld Rick Schroeppel/Shutterstock)
0

Het is weer Pasen geweest. We vierden de opstanding van Christus uit de dood. Maar was dat eigenlijk een feest? Er klonken geen trompetten bij het open graf. Zelfs toen zijn leerlingen de opgestane Jezus zagen, twijfelden ze nog. En toch heeft hun geloofsverhaal de einden der aarde bereikt.

Eyeopener (beeld Ryan Wakefield/Lightstock)
0

Johannes 3:16 is ongetwijfeld één van de meest bekende en populaire Bijbelteksten. Dit vers is het evangelie in een notendop: het gaat over Gods liefde, over Jezus en het eeuwige leven. Drie thema’s die de kern van het christelijk geloof omvatten. En toch kan juist dit vers ook vragen oproepen. Over verloren gaan, maar ook over de vraag waarom God de Zoon zijn leven voor ons heeft gegeven. En die laatste vraag is nog niet zo makkelijk te beantwoorden.

Eyeopener Matteüs 27:11-26.
0

Durf je met me mee te gaan naar dat plein voor het pretorium? En je af te vragen: wat is míjn reactie op Pilatus’ vragen?

Eyeopener (beeld CamiloTorres/iStock)
0

Jezus is onderweg naar Golgota. Hij wordt op weg daarnaartoe op de berg bemoedigd door Mozes en Elia. Direct daarna wordt Hij onder aan de berg echter weer geconfronteerd met de macht van de boze. Maar ook dan laat Hij een voorproefje zien van het hemels koninkrijk.

Eyeopener 040420 Eyeopener new
0

Drie mannen zijn als ballingen meegevoerd. Ze hebben andere namen gekregen, namen die klinken naar vreemde goden. Ze hebben belangrijke posities gekregen en zijn ongetwijfeld loyaal aan de koning die hun vaderland heeft verwoest. Maar als de koning een beeld laat neerzetten dat zijn macht symboliseert, blijkt waar ze voor staan en waar ze niet voor buigen. Wat er ook van komt.

Eyeopener (beeld Jen Margis/Lightstock)
0

Van Jezus mag je kiezen: wil je van Hem weggaan of bij Hem blijven? Je krijgt de ruimte om Hem te verlaten. Hij wil geen mensen die Hem volgen op de automatische piloot, maar echte volgelingen, die uit eigen vrije wil ervoor kiezen om met Hem mee te gaan en bij Hem te blijven. En jij, waarom wil jij bij Jezus blijven?

Eyeopener (beeld sebastianosecondi/iStock)
0

Paulus heeft last van een ‘doorn in het vlees’ en hij wordt gekweld door een engel van Satan. Hij smeekt God verschillende keren om bevrijding. Stuurt de Heer met zijn antwoord Paulus niet met een kluitje in het riet?

Eyeopener (beeld Erik Koning)
0

Paulus heeft, net als ieder ander mens, voornemens gehad. Zijn voornemen om via Jeruzalem over Rome naar Spanje te gaan om daar het evangelie te brengen is er een voorbeeld van. Het is fascinerend en leerzaam om te zien hoe dit tot stand kwam, wat ervan terechtkwam en wat het teweegbracht.

1 2 3 4