Browsing: Eyeopener

Eyeopener (beeld patrikslechta/Pixabay)
0

Tijdens Pinksteren komen drieduizend mensen tot geloof in Christus. Het lijkt wel alsof de heilige Geest vooral werkt in grote aantallen. Blijft dat zo? Niet veel later blijkt dat de Geest ook krachtig aanwezig is in een-op-eencontacten.

Eyeopener (beeld Keem Ibarra/Unsplash)
0

Hoe maak je keuzes in het leven? En hoe weet je of je de goede keuzes maakt? Anders gezegd: hoe weet je of je daarin Gods wil doet? Vraag God om wijsheid en Hij zal het geven, zegt Jakobus. Ja, maar hoe dan? Er klinkt zelden een stem uit de hemel.

Eyeopener (beeld JordanSimeonov/iStock)
0

‘Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven’, zegt de schrijver. Waar hebben wij leiders voor nodig in de kerk en wat voor leiders hebben wij nodig?

Eyeopener (beeld Split Second Stock/iStock)
0

Op het moment dat de financieel directeur vanwege malversaties door de mand valt, regelt hij nog gauw voor zichzelf een pensioenvoorziening op kosten van de baas. Zo fout als wat, zou je zeggen. Hoe kan Jezus zo’n situatie dan aan ons voorhouden als voorbeeld om na te volgen?

Eyeopener (beeld Inbetween/Lightstock)
0

Petrus en Johannes hebben beiden een bijzondere positie in de leerlingenkring rond Jezus en dat weten ze van elkaar. Vandaar die vraag van Petrus over Johannes’ toekomst. Maar Jezus maakt duidelijk dat ze ieder persoonlijk voor Hem zullen moeten kiezen en dat ze niet voor elkaar Hem kunnen navolgen.

Eyeopener (beeld Rick Schroeppel/Shutterstock)
0

Het is weer Pasen geweest. We vierden de opstanding van Christus uit de dood. Maar was dat eigenlijk een feest? Er klonken geen trompetten bij het open graf. Zelfs toen zijn leerlingen de opgestane Jezus zagen, twijfelden ze nog. En toch heeft hun geloofsverhaal de einden der aarde bereikt.

Eyeopener (beeld Ryan Wakefield/Lightstock)
0

Johannes 3:16 is ongetwijfeld één van de meest bekende en populaire Bijbelteksten. Dit vers is het evangelie in een notendop: het gaat over Gods liefde, over Jezus en het eeuwige leven. Drie thema’s die de kern van het christelijk geloof omvatten. En toch kan juist dit vers ook vragen oproepen. Over verloren gaan, maar ook over de vraag waarom God de Zoon zijn leven voor ons heeft gegeven. En die laatste vraag is nog niet zo makkelijk te beantwoorden.

Eyeopener Matteüs 27:11-26.
0

Durf je met me mee te gaan naar dat plein voor het pretorium? En je af te vragen: wat is míjn reactie op Pilatus’ vragen?

Eyeopener (beeld CamiloTorres/iStock)
0

Jezus is onderweg naar Golgota. Hij wordt op weg daarnaartoe op de berg bemoedigd door Mozes en Elia. Direct daarna wordt Hij onder aan de berg echter weer geconfronteerd met de macht van de boze. Maar ook dan laat Hij een voorproefje zien van het hemels koninkrijk.

1 2 3 4