Browsing: Eyeopener

Eyeopener Matteüs 27:11-26.
0

Durf je met me mee te gaan naar dat plein voor het pretorium? En je af te vragen: wat is míjn reactie op Pilatus’ vragen?

Eyeopener (beeld CamiloTorres/iStock)
0

Jezus is onderweg naar Golgota. Hij wordt op weg daarnaartoe op de berg bemoedigd door Mozes en Elia. Direct daarna wordt Hij onder aan de berg echter weer geconfronteerd met de macht van de boze. Maar ook dan laat Hij een voorproefje zien van het hemels koninkrijk.

Eyeopener 040420 Eyeopener new
0

Drie mannen zijn als ballingen meegevoerd. Ze hebben andere namen gekregen, namen die klinken naar vreemde goden. Ze hebben belangrijke posities gekregen en zijn ongetwijfeld loyaal aan de koning die hun vaderland heeft verwoest. Maar als de koning een beeld laat neerzetten dat zijn macht symboliseert, blijkt waar ze voor staan en waar ze niet voor buigen. Wat er ook van komt.

Eyeopener (beeld Jen Margis/Lightstock)
0

Van Jezus mag je kiezen: wil je van Hem weggaan of bij Hem blijven? Je krijgt de ruimte om Hem te verlaten. Hij wil geen mensen die Hem volgen op de automatische piloot, maar echte volgelingen, die uit eigen vrije wil ervoor kiezen om met Hem mee te gaan en bij Hem te blijven. En jij, waarom wil jij bij Jezus blijven?

Eyeopener (beeld sebastianosecondi/iStock)
0

Paulus heeft last van een ‘doorn in het vlees’ en hij wordt gekweld door een engel van Satan. Hij smeekt God verschillende keren om bevrijding. Stuurt de Heer met zijn antwoord Paulus niet met een kluitje in het riet?

Eyeopener (beeld Erik Koning)
0

Paulus heeft, net als ieder ander mens, voornemens gehad. Zijn voornemen om via Jeruzalem over Rome naar Spanje te gaan om daar het evangelie te brengen is er een voorbeeld van. Het is fascinerend en leerzaam om te zien hoe dit tot stand kwam, wat ervan terechtkwam en wat het teweegbracht.

Eyeopener (beeld Anton Krikke/Pixabay)
0

Protestantse Bijbellezers zouden de aartsengel Michaël wel wat vaker met ere mogen noemen: wij kunnen van hem leren.

Eyeopener (beeld KevinCarden/Lightstock)
0

Alles verandert en gaat voorbij. Daardoor kun je als mens soms verlangen naar hoe het vroeger was. Misschien ook wel in de kerk. Maar Jezus leert ons dat we het oude en vertrouwde kunnen loslaten als we Hem maar blijven vasthouden. Hij is dezelfde tot in eeuwigheid.

Eyeopener (beeld Pearl/Lightstock)
0

Relativeren is een kunst. Een kunst die je kunt leren, zoals ook Paulus heeft gedaan. Kun jij de situatie waarin je als gelovige of als kerk terechtkomt in relatie brengen met Christus’ zaak op aarde?

Eyeopener (beeld ginosphotos/iStock)
0

Kennis is macht, zo betoogde de Engelse filosoof Francis Bacon. Paulus beaamt dat, maar geeft een heel bijzondere invulling aan kennis: Christus kennen, dat is Paulus’ diepste verlangen.

1 2 3