Browsing: Eyeopener

Eyeopener (beeld Discha-AS/Shutterstock)
0

Doet een christen alles beter? Je ontdekt dat anderen net zo kunnen handelen, terwijl ze leven zonder God. Hoe maak je als christen dan toch het verschil?

Eyeopener (beeld Jorisvo/iStock)
0

Sinds een paar jaar lees ik geen Zuid-Afrikaanse krant meer. In het dagelijkse leven hoor en zie ik al genoeg ellende. De berichten in de krant over moord, corruptie en verkrachting maken het gevoel van onveiligheid alleen maar groter, dus leek het mij verstandig met het lezen daarvan te stoppen. Het verhaal van de slapende vrienden van Jezus in de tuin van Getsemane laat mij echter opnieuw nadenken over dat besluit.

Eyeopener (beeld jo15jo/iStock)
0

‘Zondig niet meer, anders zal u iets ergers overkomen.’ Het zijn bekende woorden van Jezus, uitgesproken tegen de man die Hij genezen had in het verpleeghuis te Betzata. Onwillekeurig denk je dan dat die man daar beland was omdat hij ooit een vreselijke zonde begaan had. Zoals een paar hoofdstukken later ook verondersteld wordt over die man die blindgeboren was. Zou dat echt zo zijn?

Eyeopener (beeld Halfpoint/iStock)
0

Paulus schrijft aan zijn medewerker Timoteüs dat deze een voorbeeld moet nemen aan het geloof van zijn moeder en grootmoeder. Niet zozeer om wat ze geloven, maar vooral om hoe ze geloven: in volledige trouw aan God. Maar waarom had Timoteüs die aansporing nodig?

Eyeopener (beeld LUMO/Lightstock)
0

Misschien heb jij ook weleens gedacht: was het nou nodig dat Jezus ingreep bij een bruiloft die in het water dreigde te vallen? Oké, het zou vast heel vervelend zijn geweest voor het bruidspaar, wanneer hun gasten geen wijn meer konden drinken. Maar onoverkomelijk was het nu ook weer niet. Er zijn ergere dingen in de wereld. Daar was Jezus toch voor gekomen?

Eyeopener (beeld igoriss/iStock)
0

Om als christenen goed (samen) te leven, moeten we zoeken naar vrede en heiliging, zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Als je te hard je best doet, liggen teleurstelling en bitterheid op de loer.

Eyeopener (beeld sedmak/iStock)
0

Er waren in Jezus’ tijd heel wat mannen die ook Jezus heetten. Maar als je het had over ‘Jezus van Nazaret’ of ‘Jezus de Nazoreeër’ was het voor iedereen duidelijk wie je bedoelde. En met die laatste aanduiding werd vaak ook direct duidelijk hoe men over Hem dacht.

Eyeopener (beeld Georgina198/iStock)
0

Hoe schiep God de wereld? Door te spreken alleen. Waaruit? Uit niets. Stel deze vragen aan willekeurige gemeenteleden, oud of jong, en je krijgt deze antwoorden. Hele generaties catechisanten hebben met zondag 9 beleden dat de eeuwige Vader hemel en aarde uit niets heeft geschapen en nog steeds in stand houdt. ‘Uit niets’, het lijkt zonneklaar. Totdat je in Romeinen 11 leest: ‘uit Hem’.

Eyeopener (beeld KatarzynaBlalasiewicz/iStock)
0

In wat we geven en ontvangen, zien we een glinstering van Gods liefde voor ons. Hij heeft zijn leven gegeven voor ons, zodat wij ons leven met anderen kunnen delen.

1 2 3 6