Browsing: Eyeopener

Eyeopener (beeld kathleenmadeline/Lightstock)
0

De waarheid bevindt zich in zwaar weer. Denk aan het vele fake news dat belangengroepen – politieke leiders en zelfs christenen niet uitgezonderd – ongegeneerd verspreiden. Kunnen we in zo’n klimaat nog wel zeggen dat Jezus de waarheid is?

Eyeopener (blueenayim/iStock)
0

Waarom zou een stad Mozes nodig hebben? Met ‘Mozes’ is dan niet zozeer de Bijbelse persoon bedoeld; zijn naam staat voor de Thora en in bredere zin voor de Hebreeuwse Bijbel als geheel.

Eyeopener (beeld Bill Hamway/Unsplash)
0

Het verhaal van de pratende ezelin die door Bileam wordt geslagen, verwacht je eerder in een sprookjesboek dan in de Bijbel. Toch is de vraag van de ezelin uiterst actueel en confronterend. Want hoe gaan wij anno 2018 eigenlijk met dieren om? En wat zegt dit verhaal over onze roeping om voor de aarde te zorgen?

Eyeopener (beeld patrikslechta/Pixabay)
0

Tijdens Pinksteren komen drieduizend mensen tot geloof in Christus. Het lijkt wel alsof de heilige Geest vooral werkt in grote aantallen. Blijft dat zo? Niet veel later blijkt dat de Geest ook krachtig aanwezig is in een-op-eencontacten.

Eyeopener (beeld Keem Ibarra/Unsplash)
0

Hoe maak je keuzes in het leven? En hoe weet je of je de goede keuzes maakt? Anders gezegd: hoe weet je of je daarin Gods wil doet? Vraag God om wijsheid en Hij zal het geven, zegt Jakobus. Ja, maar hoe dan? Er klinkt zelden een stem uit de hemel.

Eyeopener (beeld JordanSimeonov/iStock)
0

‘Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven’, zegt de schrijver. Waar hebben wij leiders voor nodig in de kerk en wat voor leiders hebben wij nodig?

Eyeopener (beeld Split Second Stock/iStock)
0

Op het moment dat de financieel directeur vanwege malversaties door de mand valt, regelt hij nog gauw voor zichzelf een pensioenvoorziening op kosten van de baas. Zo fout als wat, zou je zeggen. Hoe kan Jezus zo’n situatie dan aan ons voorhouden als voorbeeld om na te volgen?

Eyeopener (beeld Inbetween/Lightstock)
0

Petrus en Johannes hebben beiden een bijzondere positie in de leerlingenkring rond Jezus en dat weten ze van elkaar. Vandaar die vraag van Petrus over Johannes’ toekomst. Maar Jezus maakt duidelijk dat ze ieder persoonlijk voor Hem zullen moeten kiezen en dat ze niet voor elkaar Hem kunnen navolgen.

Eyeopener (beeld Rick Schroeppel/Shutterstock)
0

Het is weer Pasen geweest. We vierden de opstanding van Christus uit de dood. Maar was dat eigenlijk een feest? Er klonken geen trompetten bij het open graf. Zelfs toen zijn leerlingen de opgestane Jezus zagen, twijfelden ze nog. En toch heeft hun geloofsverhaal de einden der aarde bereikt.

1 2 3 4