Browsing: Praktijklokaal

Praktijklokaal (beeld Alex Leung)
0

De GKv Schildwolde hield een enquête onder de kerkleden over de viering van het avondmaal. Aanleiding was een besluit van de kerkenraad tijdens de Mexicaansegriep-epidemie om de grote beker te vervangen door kleine bekertjes.

Praktijklokaal Betrek studenten bijvoorbeeld bij het nadenken over de visie van de gemeente.
0

Wat verwachten studenten van de kerk? Dat was de insteek van een onderzoekje van studentenpredikant Tonnis Huttenga in Groningen. En ook de Gereformeerde Kerkbode van Groningen, Fryslân en Drenthe besteedde onlangs aandacht aan die vraag door een reeks interviews met studenten.

Praktijklokaal Aangepaste dienst in de GKv Haren.
0

Een bekend verschijnsel in kerken zijn de ‘aangepaste kerkdiensten’ voor mensen met een beperking. De laatste tijd worden die steeds vaker aangekondigd als ‘kerkdiensten in gewone taal’.

Praktijklokaal 011106 Praktijklokaal - Kampen optie a
0

Je kunt je al snel machteloos voelen vanwege de enormiteit van de problemen rond het milieu. Je kunt ook naast de deur beginnen en in je eigen omgeving de rommel opruimen. Dat deden de kinderen van de NGK Kampen.

Praktijklokaal Caribbean_Petroleum_Corporation_Disaster
0

De gemeente Kampen zoekt kerken die bij rampen hulp kunnen bieden door bijvoorbeeld hun gebouw open te stellen en mensen op te vangen. De NGK IJsselmuiden reageerde positief op de oproep. ‘Natuurlijk willen we meewerken.’

Praktijklokaal Een groot pijnpunt is de doopdienst. Alle gemeenteleden worden opgeroepen om verantwoordelijkheid te nemen in de geloofsopvoeding, maar wat komt daarvan terecht?
0

Ongeveer twintig mensen gaven op 11 april gehoor aan de uitnodiging van Egbert en Sietske Kruitbosch van de GKv Hoogeveen om te komen praten over wat heel gevoelig ligt: mijn kind gelooft niet meer. Met elkaar deelden ze hun verdriet en zorg en vonden ze herkenning.

Praktijklokaal 011006 Praktijklokaal - Kooiactie
0

In Leek hebben tieners actie gevoerd voor onderdrukte christenen. Het idee: laat je 24 uur lang vrijwillig opsluiten in een kooi op de Dam in Leek, met enkel water en brood.

1 29 30 31 32 33 34