Author Bob Wielenga

Ds. Bob Wielenga is emeritus predikant van de NGK Kampen en woonachtig in Zuid-Afrika.

Blog Gouden kalf
0

Doorvertellen is meestal hervertellen. We herhalen niet wat er feitelijk in het verleden is gebeurd. Vanuit een eigentijds perspectief laten we de feiten uit het verleden in het heden spreken. Dat gebeurt in de Bijbel ook.

Blog Na 1944 werden de theologische idealen omgezet in daadwerkelijke plannen tot wederopbouw van de gereformeerde zuil op stevige fundamenten. Het was kerkelijke hoogbouw!
0

Wanneer komt er een artikel over de kerk, dacht ik, al lezend in het pas verschenen boek Gereformeerde theologie stroomopwaarts. 75 jaar vrijgemaakte theologie (Buijten en Schipperheijn 2021). Want wie denkt er bij de GKv niet aan de warekerkleer? In het laatste hoofdstuk, ‘Houden van beton’, was het zover.

Blog Noach
0

Wie Vrijmaking zegt, denkt gelijk aan de heilshistorische prediking, met daaraan verbonden de namen van K. Schilder en B. Holwerda. Hoe is het daarmee gegaan, de afgelopen 75 jaar in beide ‘huizen van de Vrijmaking’?

Blog Terugkijken op 75 jaar Vrijmaking
0

Onlangs verscheen er een boek over de theologische erfenis van de Vrijmaking. De nieuwe bundel bestudeert de Vrijmakingsgeschiedenis vanuit een kerkhistorisch perspectief, waarin de daden van mensen kritisch bestudeerd worden.

Blog (beeld Chor Tsang / Unsplash)
0

Iedereen van mijn generatie kent wel de woorden: ‘Hoofd omhoog, hart naar boven, hier beneden is het niet.’ Hoe relevant zijn die woorden in 2021? Een blog van Bob Wielenga.

Blog Kuyper uitgelicht
0

Ik ben Kuyperloos opgegroeid. Wat heb ik gemist en wat hebben anderen aan hem gehad?

Blog Bram
0

Onlangs kwam het magazine Bram uit. Het is gewijd aan het veelkleurige leven en het diepgravende werk van Abraham Kuyper (1837-1920). Je leert er je eigen traditie beter door begrijpen, schrijft Bob Wielenga in een blog.

Blog Steven Paas - boekcover
0

Vanaf het begin van onze kerken deden we aan zending, niet alleen ver weg in derdewereldlanden, maar later ook in eigen land. Denk aan de pioniersplekken die in allerlei wijken en buurten zijn opgestart. We doen aan zending, maar denken we altijd goed na over waarom we wat doen en hoe? Het nieuwe boek van Steven Paas kan ons daarbij helpen.

Blog (beeld Denny Müller/Unsplash)
0

Wat hebben wij in de huidige (corona)tijd aan zo’n verbondstheologie? Kunnen we dat hele woord niet beter uit ons kerkwoordenboekje schrappen?

Blog (beeld Alexander Mils/Unsplash)
0

Maleachi 3:8 behoort in Afrika tot de favoriete teksten: vinden jullie dat een mens God mag bestelen? In veel ‘kerken’ wordt dat zo vertaald: laat het geld niet rinkelen maar knisperen.

1 2 3 8