Author Bob Wielenga

Ds. Bob Wielenga is emeritus predikant van de NGK Kampen en woonachtig in Zuid-Afrika.

Blog (beeld Aleksandar Mijatovic/Shutterstock)
0

Vreemdelingen willen vaak wel integreren, maar met welk Nederland moeten ze dat doen? Moet een vrome moslim integreren in het Nederland waarmee hij op de tv kennismaakt? Moet een Syriër integreren met het Nederland van de PVV?

Blog Er was een predikant op de Republikeinse Conventie die Trump in gebed Gods zegen over zijn campagne toezegde, zonder dat de kwalijke kanten van deze moreel en politiek zeer onchristelijke man ook maar in de verste verte werden aangeraakt. (beeld Gage Skidmore / CC BY-SA 3.0)
0

Bij Jacob Zuma en Donald Trump verdampt het christelijk geloof tot saillante uitspraken om punten te scoren in een politiek debat en daarmee overtreden ze het derde gebod.

Blog Mannen worden in de Bijbel aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor hun gedrag jegens vrouwen. (beeld Artsplav/Shutterstock)
0

In proefschriften kom je soms de meest interessante dingen tegen. Zo zette de dissertatie van dr. Jaap Doedens over de zonen van God in Genesis 6:1-4 me aan het denken over de bescherming van vrouwen.

Blog (beeld Jaysin Trevino / Flickr.com)
0

De suikeroom heeft geen goede reputatie, in geen enkele cultuur. Maar zien veel mensen God niet als een soort Suikeroom?

Blog De kern van Judas’ oproep is om vast te houden aan Gods liefde. Daarom draait het toch allemaal: de heilige God heeft ons zondaren lief.
0

Onze afkeer van leertwisten moet ons niet onverschillig maken voor de geloofsleer. Hoe kan de geloofstraditie die in de kerk wordt overgeleverd een kracht in ons leven zijn – persoonlijk, gemeentelijk, maar ook maatschappelijk?

Blog We moeten niet gering denken over de passie voor de waarheid, ondanks de droeve kerkgeschiedenis. (afbeelding van discussiërende rooms-katholieken en oosterse christenen in de dertiende eeuw)
0

Op passie voor de waarheid moeten we zuinig zijn, want het is aan het verdwijnen in onze postmoderne, relativistische tijd.

Blog Jezus als heiland aanvaarden is één, maar geven wij Hem ruimte om als Heer en meester gezag over ons leven uit te oefenen? (© John Stephen Dwyer / Creative Commons-licentie)
0

Op mijn Bijbelschool lees ik momenteel met mijn studenten het briefje van Judas. Dat leverde een levendige discussie op over kerk zijn in onze tijd.

Blog Actrice Andrea Dondolo voert actie tegen verkrachting in Zuid-Afrika: een onbeheersbaar maatschappelijk kwaad. (beeld Lindsay Mgbor / Department for International Development)
0

Het leek zo’n simpele vraag, maar toch wist mijn student er een verkeerd antwoord op te geven. Was het ambt van de rechters alleen voor mannen bestemd?

Blog De Bergrede, een schilderij uit 1877 van Carl Heinrich Bloch.
0

De populariteit van de Bergrede, ook in niet-christelijke kringen, heeft me altijd verbaasd. Al te makkelijk missen we het smalle spoor naar de goede uitleg van Jezus’ woorden.

Blog (beeld Piet van den Heuvel/Beeldbank PKN)
0

Welke rol speelt de collecte in de liturgie van de vierende gemeente? Paulus plaatst het in een breed, geestelijk kader. Zijn wij dat niet kwijtgeraakt?

1 5 6 7 8