Author Bob Wielenga

Ds. Bob Wielenga is emeritus predikant van de NGK Kampen en woonachtig in Zuid-Afrika.

Blog (beeld Jaysin Trevino / Flickr.com)
0

De suikeroom heeft geen goede reputatie, in geen enkele cultuur. Maar zien veel mensen God niet als een soort Suikeroom?

Blog De kern van Judas’ oproep is om vast te houden aan Gods liefde. Daarom draait het toch allemaal: de heilige God heeft ons zondaren lief.
0

Onze afkeer van leertwisten moet ons niet onverschillig maken voor de geloofsleer. Hoe kan de geloofstraditie die in de kerk wordt overgeleverd een kracht in ons leven zijn – persoonlijk, gemeentelijk, maar ook maatschappelijk?

Blog We moeten niet gering denken over de passie voor de waarheid, ondanks de droeve kerkgeschiedenis. (afbeelding van discussiërende rooms-katholieken en oosterse christenen in de dertiende eeuw)
0

Op passie voor de waarheid moeten we zuinig zijn, want het is aan het verdwijnen in onze postmoderne, relativistische tijd.

Blog Jezus als heiland aanvaarden is één, maar geven wij Hem ruimte om als Heer en meester gezag over ons leven uit te oefenen? (© John Stephen Dwyer / Creative Commons-licentie)
0

Op mijn Bijbelschool lees ik momenteel met mijn studenten het briefje van Judas. Dat leverde een levendige discussie op over kerk zijn in onze tijd.

Blog Actrice Andrea Dondolo voert actie tegen verkrachting in Zuid-Afrika: een onbeheersbaar maatschappelijk kwaad. (beeld Lindsay Mgbor / Department for International Development)
0

Het leek zo’n simpele vraag, maar toch wist mijn student er een verkeerd antwoord op te geven. Was het ambt van de rechters alleen voor mannen bestemd?

Blog De Bergrede, een schilderij uit 1877 van Carl Heinrich Bloch.
0

De populariteit van de Bergrede, ook in niet-christelijke kringen, heeft me altijd verbaasd. Al te makkelijk missen we het smalle spoor naar de goede uitleg van Jezus’ woorden.

Blog (beeld Piet van den Heuvel/Beeldbank PKN)
0

Welke rol speelt de collecte in de liturgie van de vierende gemeente? Paulus plaatst het in een breed, geestelijk kader. Zijn wij dat niet kwijtgeraakt?

Blog Dachten we veertig jaar geleden nog dat wij een progressief volk waren, intussen blijkt dat we eerder traditionalistisch-conservatief zijn. (beeld Michell Zappa/Creative Commons licentie).
0

In de asieldiscussie laten christenen zich veelal van hun beste kant zien, in navolging van hun meester. Dat zou in de zwartepietendiscussie ook zo moeten zijn.

1 5 6 7 8