Author Bob Wielenga

Ds. Bob Wielenga is emeritus predikant van de NGK Kampen en woonachtig in Zuid-Afrika.

Blog Jezus als heiland aanvaarden is één, maar geven wij Hem ruimte om als Heer en meester gezag over ons leven uit te oefenen? (© John Stephen Dwyer / Creative Commons-licentie)
0

Op mijn Bijbelschool lees ik momenteel met mijn studenten het briefje van Judas. Dat leverde een levendige discussie op over kerk zijn in onze tijd.

Blog Actrice Andrea Dondolo voert actie tegen verkrachting in Zuid-Afrika: een onbeheersbaar maatschappelijk kwaad. (beeld Lindsay Mgbor / Department for International Development)
0

Het leek zo’n simpele vraag, maar toch wist mijn student er een verkeerd antwoord op te geven. Was het ambt van de rechters alleen voor mannen bestemd?

Blog De Bergrede, een schilderij uit 1877 van Carl Heinrich Bloch.
0

De populariteit van de Bergrede, ook in niet-christelijke kringen, heeft me altijd verbaasd. Al te makkelijk missen we het smalle spoor naar de goede uitleg van Jezus’ woorden.

Blog (beeld Piet van den Heuvel/Beeldbank PKN)
0

Welke rol speelt de collecte in de liturgie van de vierende gemeente? Paulus plaatst het in een breed, geestelijk kader. Zijn wij dat niet kwijtgeraakt?

Blog Dachten we veertig jaar geleden nog dat wij een progressief volk waren, intussen blijkt dat we eerder traditionalistisch-conservatief zijn. (beeld Michell Zappa/Creative Commons licentie).
0

In de asieldiscussie laten christenen zich veelal van hun beste kant zien, in navolging van hun meester. Dat zou in de zwartepietendiscussie ook zo moeten zijn.

Blog Het komt erop aan om samen binnen de gemeenschap der heiligen de Bijbel te lezen. (beeld Godsgirl_madi/Pixabay)
0

Ik heb moeite met de gedachte dat de Bijbel algemeen toegankelijk is voor iedereen die hem maar oppakt. Dat werkt misbruik in de hand. Ik zou willen dat we eerlijk toegeven: de Bijbel is een moeilijk boek, daar moet je niet in je eentje aan beginnen.

Blog Geheimenissen ontraadselen we niet: we eerbiedigen hen.
0

Geheimenissen ontraadselen we niet: we eerbiedigen hen. Geloofskennis die het geheimenis van het evangelie eerbiedigt, levert geloofsvertrouwen op, waaraan we in leven en sterven houvast hebben.

Blog Het verleden vergeten we niet. Wat fout ging, moet erkend worden. (beeld Holocaustmonument in Berlijn / K. Weisser)
0

De blijdschap op de nieuwe aarde zuivert de herinnering aan het lijden en het kwaad op de oude aarde uit. Het zal gewoon niet meer bij ons opkomen. Maar op dit vergeten kunnen we op deze aarde nog niet vooruitgrijpen.

1 5 6 7