Author Bob Wielenga

Ds. Bob Wielenga is emeritus predikant van de NGK Kampen en woonachtig in Zuid-Afrika.

Blog Bijbelstudie
0

De openheid waarmee gereageerd wordt op de discussies rond allerlei hermeneutische thema’s is bemoedigend, schrijft Bob Wielenga. Er heerst de geest van ‘onderzoek alle dingen en behoud het goede’. Weg met de argwaan!

Blog Achternaam
0

Maakt het wat uit of de eerste aartsvader Abram of Abraham heette, en zijn vrouw Sarai of Sara? Eén letter kan veel verschil maken. Daar kan Bob Wielenga goed inkomen met zijn achternaam.

Blog Bijbelstudie
0

Iedereen heeft recht op een bijbel in zijn of haar eigen taal, die ze ook zelf moeten kunnen lezen. Daar zijn we toch voor? Ja, schrijft Bob Wielenga, als we ons maar bewust blijven van de grenzen van deze ‘Bijbelleesdemocratie’.

Opinie (beeld Mihai Surdu/Shutterstock)
0

Als een tsunami spoelde de afgelopen tijd de #metoobeweging over ons heen. Vrouwen en meisjes, maar ook mannen, komen naar buiten met verhalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uiteraard is dit niets nieuws. Een paar voorbeelden uit het Oude Testament.

Blog Bijbellezing
0

Er is een vergeetachtigheid die zijn oorsprong in ons hart heeft, en die niet aan leeftijd gebonden is. In Deuteronomium 4:9 waarschuwt Mozes daarvoor.

Blog (beeld Vaclav Mach/Shutterstock)
0

Hoe zou het zijn als mijn vader en ik elkaar op 11 november in Kampen zouden zijn tegengekomen, op de dag dat de GKv en de NGK elkaar op landelijk niveau ontmoetten rond de avondmaalstafel?

Blog Aarde - Psalm 8
0

Boven Psalm 8 staat in de Bijbel in Gewone Taal: ‘Van David. Voor de zangleider. Op de wijs van het lied “De vrouw uit de stad Gat”.’ Wie was die vrouw uit Gat?

Blog Maria b
0

Kunnen protestanten ook tot Maria bidden? Professor Bram van de Beek denkt van wel. Bob Wielenga zegt: laat de levend-doden met rust!